tyjóEM^terugblik '96 Nieuwe interne media: sneller op de hoogte Robeco en Rabobank: samenwerking hechter +++Rati obank introduceert Tante Agaath lening+++Ra- bobank kondigt Loko Spaarprogramma aan+++Rabobank marktleider studentenmarkt+++VermeertentoonsteHing wegens succes verlengd+++ 24 Mei was de maand van de nieuwe interne media. Plotse ling beschikte iedereen in de organisatie dagelijks over het laatste (bank)nieuws, achter grondinformatie en een elek tronische boekenkast. Het was de maand van de Rabokrant, de Rabolnfobank, het RaboMa- gazine en het vernieuwde Bank in Beeld. Over de Rabokrant is deïil- burgse Cliëntadviseur Marian- ne Adam erg te spreken:"Het gebeurt wel eens dat klanten eerder van een nieuwe actie op de hoogte zijn dan de mede werkers. Door de artikelen in Rabokrant weet je nu in ieder geval dat er iets is georgani seerd en waar het in grote lij nen over gaat. Dan kun je als cliëntadviseur stappen onder nemen en binnen je eigen bank kijken of iemand al over de concrete informatie be schikt. Dat is een hele verbete ring. De informatie in de krant is goed geproportioneerd." Aan de Rabolnfobank moest ze wel even wennen:"Je bent zo gewend om informatie op pa pier te krijgen. Maar de Ra bolnfobank spaart tijd en moeite. Gericht informatie zoe ken is heel eenvoudig en je hoeft er niet voor van je werk plek." Het RaboMagazine vindt Ma- rianne Adam een heel mooi blad."Het is erg netjes en kleurrijk opgemaakt,een echt tijdschrift." Via Bank-in-Beeld houden de medewerkers van Rabobank Tilburg zich wekelijks op de hoogte van de achtergronden bij het nieuws. +++Rabobank en Hobeco Groep tekenen intentiever klaring tot intensievere samenwerking+++Krediet- verlening lokale Rabobanken sterk toegenomen +++Rabobank International neemt Gilde beheer maatschappij over+++ Een vloedgolf aan publicaties had de voorgenomen hechtere samenwerking tussen Robeco en Rabobank tot gevolg. Bin nen de bank, maar ook tot over de landsgrenzen brachten kranten het nieuws/Perfecte pasvorm drijft Robeco in armen Rabobank'. Dat was de analyse van Het Financieele Dagblad na de bekendmaking van de inniger samenwerking tussen de banken de Rotter damse beleggingsorganisatie. De Volkskrant ging verder in op de achterliggende motieven: 'Korteweg helpt Rabo op weg naar het grote geld.'De Tele graaf hield het op:'Rabobank koopt Robeco'en sprak over een'verrassend monsterver bond tussen financiële reuzen'. Ook de buitenlandse kranten besteedden veel aandacht aan de samenwerking.Zo kwam de Britse Financial Times op haar voorpagina met nieuws over Rabobank en Robeco. De eigen medewerkers konden van alle nieuws kennisnemen via de extra editie van de Rabokrant op de dag dat het nieuws werd bekendgemaakt. bevorderd door de renteverlagingen van de Bundesbank. Die ging daartoe over met het oog op het stroeve verloop van de groei en het teruglopen van de inflatie. "In Nederland is de groei goed op peil gebleven terwijl de in flatie niet hoger was dan 2,5 procent, een zeer gematigde stij ging van de prijzen. Wij zijn nu zelfs het beste jongetje in de klas van Europa." "De grote Amerikaanse economie heeft veel invloed op de rest van de wereld: als zij veel invoeren kunnen wij veel uitvoeren. Voor Duitsland geldt in Europa hetzelfde: Als Duitsland ver kouden is, dan niezen wij ook. Dat geldt ook op financieel ge bied. Zo reageren de rentes op de geld- en kapitaalmarkten en wisselkoersen op de valutamarkten direct op elkaar. Dit jaar bleek bijvoorbeeld heel duidelijk het sterke verband tussen de lange rente inde Verenigde Staten en de Europese Unie. In Eu ropa kwakkelde de economie in 1996, dus daardoor had de lange rente hier eigenlijk moeten dalen. Dat is toch niet ge beurd. Dat komt waarschijnlijk doordat de rente in de VS het afgelopen jaar is gestegen. Voor de banken was de renteont wikkeling dit jaar gunstig omdat het verschil tussen de korte en de lange rente groter werd. Dat vertaalt zich ook in de winst. Over het eerste halfjaar leidde dat tot winstgroei die in de dubbele cijfers lag. Voor de Nederlandse economie is het gunstig dat de rente vrij laag bleef. Dat maakt het voor bedrij ven goedkoper om te investeren, en ook consumenten kunnen goedkoper geld lenen om aankopen te doen. Dat levert andere mensen weerwerk en inkomen op. Daardoor is 1996 qua pro ductie en werkgelegenheid een goed jaar." Wat belooft 1997 volgens de Rabobank? "Voor 1997 kun je in grote lijnen een voortgang van deze ont-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 24