Ingedikt q0|< de invoering van de 36- urige werkweek en de opkomst van parttime werken dragen bij aan de opkomst van de flexibele werkplek. "Het is niet langer haalbaar om iedereen een eigen plek te geven. Dus wordt er ingedikt. Een natuurlijk proces dat op dit moment overal plaatsvindt." Bij Rabofacet Vastgoed management zelf is het principe van de vaste werkplek grotendeels verla ten. Meijer: "Voor onze 35 medewer kers hebben wij zeventien arbeids plaatsen. Ik heb dus geen eigen kamer meer. Dat bevalt me uitstekend en de meesten van mijn collega's ook. Het nadeel is dat je een stukje eigen heid kwijt bent. Die foto van je vrouw en kinderen, dat plantje, dat kan niet meer. Daar staat tegenover dat je als groep iets creëert. De com municatie wordt groter, je komt dich ter bij elkaar te staan." Ambulant Zo yer a)s bij Rabobankdochter Interpolis, waar niemand een vaste werkplek heeft, gaat Rabofacet Vastgoedmanagement (nog) niet. "Een aantal mensen met minder ambulante functies heeft een eigen bureau. En zo zal het overal worden, verwacht ik. Een klein aan tal mensen op vaste, maar kleinere werkplekken. En een groot aantal medewerkers dat steeds van werkplek wisselt." Overigens moet de weerstand die de invoering van flexibele werkplek ken oproept, niet worden onderschat, waarschuwt Meijer. "Vooral het management heeft er moeite mee. Maar dat raakt dan ook het voor recht van de eigen kamer kwijt. Van groot belang is dat flexibilisering goed wordt begeleid en doorgespro ken. Anders raak je de onvrede die ontstaat, nooit meer kwijt." De afdeling van Meijer adviseert op dit moment een aantal lokale ban ken over de invoering van flexibele werkplekken. Met metingen wordt aangetoond dat mensen veel minder vaak achter hun bureau zitten dan ze denken. Meijer: "De eerste bank die het flexibele concept echt gaat toe passen, wordt vrijwel zeker de vesti ging van de Rabobank Rotterdam aan het Zuidplein, die in januari opengaat." Wil Hermans (42), onderdirecteur bedrijfs voering, Rabobank Weert: "We wilden geen blokkendoos, maar iets opval lends met een bijzondere uitstraling. Dat is gelukt: dit is het mooiste gebouw van Weert. We hebben bewust gekozen voor nieuwbouw aan een plein om te laten zien dat we er zijn. ledereen mag toch weten dat we de beste bank van Weert zijn? Als onderdirecteur bedrijfsvoering heb ik het hele bouwproces meegemaakt. Dus dit is een beetje mijn kindje. Dit soort projecten maak je maar eens in je leven mee. De uitstraling, de ontvangst, dat trekt. Het is na tuurlijk een combinatie van factoren, maar het ge bouw helpt wel. Het heeft een imago-versterkend ef fect en daar plukken we de vruchten van." Linda Geelen (25), cliëntadviseur, Rabobank Weert "We hebben in dit kantoor geen eigen bureau en dat vind ik best jammer. Je moet 's morgens eerst je boeltje bij elkaar pakken en ergens een plekje zoeken. Sommige ba lies, vooral die achterin, zijn gewilder dan andere. Omdat het daar meestal wat rustiger is. Op zich zijn de werkplekken prettig. Je hebt veel ruimte en je kunt de klant apart nemen. Wat ik wel een beetje mis, is het directe overleg met de collega's. Het onderling contact is minder door de afstand. Je zit meer op een eilandje. Toch bevalt deze opzet me prima. Want al heb ik dan geen eigen bureau meer, ik heb nog wel een eigen stek: hier in de cirkel van de bankhal." Mariska Versteegen (24), advies- en reisme- dewerkster, Rabobank Hoogmade: "Ik vind het een mooi gebouw, ook omdat het goed in dit dorp past. Het is niet te groot en toch strak. Een bank moet een zakelijke uitstraling heb ben. Die uitstulpingen maken het een beetje speels, niet te rechthoekig. Ook de tuin en de plantenbakken spreken me aan. Wel vind ik het gebouw nogal in zich zelf gekeerd. Een beetje gesloten. Het nodigt niet echt uit om binnen te stappen. Ik vind het plezierig om hier te werken. Een oud gebouw heeft misschien meer sfeer, maar sfeer maak je ook zelf." Marianne Beelen (24), kantoormanager, Rabobank Hoogmade (bij Leiden) "Vanaf mijn werkplek heb ik goed zicht op de balie. Als een klant binnenkomt en mijn collega is bezig, kan ik meteen inspringen. Het lastige is wel dat ik vaak word ge stoord. Omdat ik de grotere klanten doe, ben ik nogal eens druk. Ik probeer mezelf wel af te schermen, maar je kunt geen deur dichttrekken en zeggen: ik ben er even niet. Ons interieur is zakelijk, maar gezellig. Er is veel ruimte en er staan mooie planten. Een minpuntje is dat ik het vaak te warm vind."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 14