jj s s i e r werkplek ondersteunt anders werken oms is de Rabobank een klein- TÈÈÉÊ^W0Êt*J^ schalig dorpskantoor. Een andere s,4 keer een modern architectonisch CawjlgüL hoogstandje. De bank zit in een onop- vallend no-nonsense pand, maar kan net zo goed huizen in een fraai histo risch gebouw. Ook de interieurs van al die bankgebouwen hebben, afgezien van de herkenbare ele menten uit de Rabobankhuisstijl, weinig gemeen. Hier en daar wordt geëxperimenteerd met meer of minder flexibele werkplekken. Maar er zijn genoeg kantoren waar iedereen (nog) zijn vaste stek heeft. In al die bankgebouwen werken elke Verdwijnen VQSte dag duizenden mensen. Wat vinden zij van 'hun' gebouw en 'hun' werk plek? Een aantal van de vele gezich ten van de Rabobank in woord en beeld. De eigen, vaste werkplek wordt een zeldzaamheid. Bij de Rabobank, maar ook bij andere bedrijven. Alleen medewerkers met plaatsgebonden taken en vaste werktijden houden een eigen stek. Dat stelt Adri Meijer van Rabofacet Vastgoedmanagement. Hij adviseert lokale banken over de inrichting van kantoren. "Vroeger kreeg je een bureau en daar bleef je zitten", zegt Meijer. "Nu wordt het steeds meer: je zoekt een plek afhankelijk van het soort werk dat je op dat moment doet. Er ontstaan verschillende werkplekken voor verschillende soorten werk." De 'flexibilisering van de werk plek' wordt ingegeven door verschil lende ontwikkelingen, aldus Meijer. Organisaties worden platter en min der hiërarchisch. "Medewerkers krij gen meer bevoegdheden en verant woordelijkheden. De baas is opeens medewerker. Wat moet hij nog met een eigen kamer? Een nieuwe inrich ting ondersteunt die andere manier van werken." De vele gezichten van de Rabobank

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 13