'Nu staat de man in de kou' Cijfers over kinderopvang bij Rabobank Nederland Dat is gelukt. En toen Anne er ook was, ben ik heel fanatiek begonnen aan een rechtenstudie aan de Open Universiteit. Maar dat is na één mo dule gestopt. Ook al kun je dat op je eigen tempo doen. Dan nog. En ik was er heel goed ingedoken, want ik vond het heel erg leuk. Maar het was gewoon niet te combineren. Daar zijn ze echt nog te klein voor. Als ze wat groter zijn, dan zal het misschien wat gemakkelijker gaan. Het is ook nodig voor mijn werk om bij te blijven. Aantal medewerksters dat gebruik maakt van de bijdrageregeling kinderopvang: 121 Van wie er 103 parttime en 18 fulltime werken. In totaal werken er 1.199 vrouwen bij Rabobank Nederland. Van deze deelneemsters hebben 30 medewerksters een bedrijfsplaats via de bank. Dit zijn 24 parttime mede werksters en 6 fulltime. De bedrijfsplaatsen zijn bij kinderdagverblijven ondergebracht. De particuliere plaatsen zijn verdeeld over kinderdagverblijven en gastouderopvang. De verdeling is als volgt: De regeling kinderopvang gaat nog uit van het idee dat uitsluitend vrouwen voor de opvang van kinderen zorgen en daar door geen baan kunnen aanhouden. Daarom komen al leen vrouwen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Dat is echt uit de tijd, vindt Vincent Bouten, beoordelaar financieringen bij Rabobank Nederland (37). "Mijn vrouw en ik delen onze verant woordelijkheden zoveel mogelijk, ook die van de opvang van ons kind. We werken ook allebei: zij vier dagen in de week en ik vijf. De instelling waar mijn vrouw werkt, kan een vergoeding van kinderopvangkosten niet bekostigen. De bank wel, zeker nu werkgevers twintig procent van die kosten kunnen aftrekken van de belasting. Maar omdat ik een man ben, én in de gelukkige omstandigheid dat ik een partner heb, kom ik niet voor vergoeding in aanmerking. Dat is toch vreemd. Nu staan de mannen in de kou. Ik vind dat de bank zich niet langer achter dit emancipatie- argument mag verschuilen. Opvang had Bouten niet zomaar gevonden. "Eigenlijk moet je eerst een plaats in een kinderdagverblijf regelen, voordat je überhaupt aan kinderen krijgen denkt. Wij waren al te laat met zoeken. Mijn vrouw was tivee maan den zwanger toen we ons in de wereld van crèches en gastouders begaven. Het lukte ons niet om voor onze zoon Mirco een particuliere plaats in een kinderdagver blijf te bemachtigen. Via de bank heb ik toch een bedrijfs plaats kunnen regelen. Mirco was toen al wel een halfjaar oud. Dat het lastig is als crèchekinderen ziek zijn, daarover kan Bouten meepraten. "Als Mirco ziek is, zijn we echt de pineut. Hij kan dan niet naar het kinderdagverblijf. Je moet dan niet alleen het halen en brengen regelen. Geluk kig kan ik mijn werk ook af en toe thuis doen. Als ik maar telefonisch bereikbaar ben. Mijn vrouw en ik doen dat om de beurt. Dat gaat wel goed, maar lastig blijft het. 20 r Bedrijfsplaatsen Particuliere plaatsen Dagdelen 5 6 7 8 9 10 Dagdelen Maar nu staat het allemaal op een laag pitje." Koevoets: "Je merkt ook nu Suzan wat ouder is, dat ze zichzelf meer gaat bezighouden. Je krijgt toch weer wat tijd terug." Oostveen: "Toen ze nog klein waren, had je weieens een gebroken nacht. Dat breekt je op een gegeven moment gewoon op." Jullie hebben allebei gekozen voor kinderdagverblijf voor de eerste vier jaar. Oostveen: "Daar hebben we wel even over nagedacht. Particuliere oppas of een crèche. Ik ben een keer op een kinderdagverblijf gaan kijken en het was daar gewoon zo leuk. Kin deren leren van jongsaf aan dat er an dere kinderen zijn. Dat ze daarmee moeten delen. Ik denk dat het alleen maar een positieve invloed op kinde ren kan hebben. Voor naschoolse op vang is dat een ander verhaal. Roel kan nu twee dagen niet met zijn vriendjes spelen. Daarom gaat hij er vanaf." Koevoets: "Daar hebben wij ook over gesproken. Je kunt een kind wel thuis opvangen, maar alleen is maar alleen. Het leek ons leuker als ze met andere kinderen speelt. We hebben via het werk van mijn vrouw geregeld dat ze in een crèche terecht kon." Kan een bedrijfscrèche een oplos sing bieden Oostveen: "Ik zou geen crèche willen in Utrecht. Ik woon er niet, ik werk er alleen twee dagen. Rabobank Nederland heeft een tijd plaatsen ge huurd bij een kinderdagverblijf in Utrecht. Dat zag ik niet zitten. Komt Roel daar bij kinderen waar hij later nooit meer iets mee te maken heeft. Dat vind ik nu juist zo leuk aan Montfoort. Die kinderen gaan alle maal wel naar andere scholen toe, maar toch. Ik heb weieens gelachen toen ik met Roel door Montfoort fiet ste. Achterop riep hij naar iedere kant: Hé hallo Dennis, hallo die. Hij kende meer kinderen dan ik." Koevoets: "Wij hadden een plaats op de kinderopvang bij de Berekuil in Utrecht. Dat was vlakbij het werk van mijn vrouw. Maar haar kantoor ver huisde naar een heel andere plek in Utrecht, waardoor ik vanuit Maars- sen Suzan kon wegbrengen en opha len bij de Berekuil. Dat was haasten hoor. Het kinderdagverblijf was tot zes uur open. Dat was best kort. Je werk loopt uit, of het is druk op de weg." Oostveen: "Ja, maar ze kunnen niet zomaar geld geven als opa of oma oppast. Dat begrijp ik wel. Wat betreft de openingstijden van kinder dagverblijven vind ik wel dat ze flexi beler mogen zijn. Vroeger en later open zijn, zou best mogen. Al moet ik er niet aan denken dat ik de kinderen al om kwart over zeven bij het kin derdagverblijf breng en ze pas om half zeven ophaal."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 12