'Nooit 't hoofd hoeven breken' Bijdrageregeling staat onder druk Voordat Annemarie van der Veereen kind kreeg, werkte ze 32 uur op de afdeling financiële administratie van de Rabobank Mid delburg- Veere. In die functie kon ze niet minder uren gaan wer ken. Gelukkig was die mogelijkheid er wel op het secretariaat. Nu werkt ze als secretaresse, twee dagen in de week, negen uur per dag. "Ik heb een dochtertje van anderhalf, Lisa. Mijn man werkt als directeur in een fa miliebedrijf, beslist geen negen-tot-vijf baan. Er was geen sprake van dat hij korter zou kunnen gaan werken voor de opvang van onze dochter. Gelukkig verheugde mijn schoonmoeder zich al voor de geboorte van onze dochter op haar eerste kleinkind. Ze wilde maar wat graag tivee dagen voor het kind gaan zorgen. Wij hebben ons dus nooit het hoofd hoeven breken over geschikte kin deropvang. Mijn schoonmoeder woont zes honderd meter bij ons vandaan, 's Morgens om half acht breng ik Lisa in haar pyjama naar oma. Daar blijft ze dan tot een uur of vijf. Oma is helemaal toegerust op het ont vangen van zo'n kleintje. Ik hoef niet met al lerlei spulletjes op en neer te sjouwen. Cursussen na werktijd, een vergadering, of zomaar een borreltje in het plaatselijk café. Voor Van der Veer levert dat geen pro blemen op. "Mijn schoonmoeder is heel flexibel. Vorige week ben ik bijvoorbeeld naar een seminar voor secretaresses geweest. Dat begon 's morgens heel vroeg. Toen heb ik Lisa de avond tevoren al gebracht. Dat gaat soepel. Ook als Lisa ziek is. Dan blijft ze thuis en komt oma hier. Je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar zoals het er nu uitziet, blijft mijn schoonmoeder voor Lisa zorgen, ook als ze over een paar jaar naar de basisschool gaat. Dan gaat ze twee dagen na schooltijd naar haar oma. Spelen met vriendjes en vriendinnetjes is dan geen probleem, ze blijft immers in haar eigen om geving. Jan Koevoets en Pauline Oostveen moest op zijn werk eerst op adem komen. Dat was een hectische tijd." Koevoets: "De eerste jaren, dat duurt ontzettend lang." Oostveen: "Echt tropenjaren." Hebben jullie gebruik gemaakt van ouderschapsverlofI Oostveen: "Als het had gekund, dan hadden we het gedaan. Vooral mannen vinden het ondanks die sala riskorting aantrekkelijk om een tijdje meer betrokken te zijn bij de opvoe ding. Niet alleen bij de Rabobank, maar bij een heleboel bedrijven wordt er vreemd tegenaan gekeken. Terwijl het in de CAO staat." Koevoets: "Maar in de praktijk komt er weinig van. Ik heb het zelf ook niet opgenomen, omdat er nie mand was die tijdelijk mijn werk zou kunnen overnemen. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld, maar de praktijk is voor veel mannen anders." Oostveen: "Ik kon ook niet zo van de ene op de andere dag parttime gaan werken. Daar hebben we veel gesprekken over gevoerd. Alle voors en tegens op een rijtje gezet. Toen heeft men mij, en daar ben ik nog steeds dankbaar voor, de kans gege ven om te laten zien dat het kon. Een half jaar ongeveer. En na dat half jaar is er eigenlijk nooit meer over gespro ken." Carrière en zorg voor kinderen, is dat te combineren? Koevoets: "Je krijgt een heel ander leven als je kinderen krijgt. Bij carrière maken denk ik toch aan stu deren. Als je geen kinderen hebt, kom je thuis, eet een hapje, waarna je kunt gaan studeren. En om een uur of twaalf ga je naar bed. Maar Suzan moet eten, even spelen en naar bed worden gebracht. Daardoor begint je avond vrij laat. Pas om half negen heb je eens een keer tijd voor jezelf. Als je dan nog moet gaan studeren is dat erg vermoeiend. Voor kleine stu dies is dat best te doen, maar voor omvangrijke studies is dat heel moei lijk. Ik heb wel cursussen gedaan. En het is natuurlijk zo dat je een tijdje kunt teren op wat je in het verleden hebt gedaan. Maar je wilt ook verder kijken. Dat valt in de praktijk niet mee." Oostveen: "Ik kom ook tijd te kort. Er zitten te weinig uren in een etmaal. Ik ben heel actief in allerlei zaken naast mijn werk. Dat is heel erg leuk. Ik kan alles wel aan de kant zetten, omdat ik werk en twee kleine kinderen heb, maar je hebt ook je eigen leven nog. Toen Roel is geboren heb ik nog een NIBE-cursus gedaan. De huidige bijdrageregeling voor de kosten van kinderopvang (pagina 20 - 23 van hoofdstuk 4'Handboek voor het personeel') staat onder druk. Dat komt met name omdat onze overheid een ander beleid is gaan voeren. Sinds 1 januari 1996 mogen bedrijven twintig procent van de kosten van kinderopvang aftrekken. Daarom stu deert Arbeidszaken van de Rabobank op een nieuwe regeling. Als we iets meer weten, zullen we dat in de Rabokrant aankondigen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 11