irs O w <o>nM®r O O Kinderen zijn een groot genoegen, maar niet altijd onverdeeld. Steeds vaker werken beide ouders. Daarvoor moeten oplossin gen worden gezocht. Hoe lossen mensen dit dagelijkse pro bleem op? Moet je je carrière vaarwel zeggen of is dat een fabel tje? In Spraakmakers praten twee medewerkers van de Rabobank over hoe zij werk en kinderen combineren. Oostveen: "Sinds 1 juli werk ik nog twee dagen. Ik heb vier jaar lang de ene week twee, de andere week drie dagen gewerkt. Toen een collega minder wilde gaan werken heb ik dat met beide handen aangegrepen, samen vullen we nu een hele baan. Het bevalt uitstekend. Mijn man werkt 40 uur." Koevoets: "Ik werk 36 uur. De maandagmiddag ben ik vrij. Op maandag en vrijdag werkt mijn vrouw. Op deze manier hoeven we op maandag kortere tijd naschoolse op vang te regelen. Op vrijdag heb ik een strak rooster en werk ik van half negen tot vijf uur. Mijn vrouw brengt Suzan naar school en ik haal haar weer op." Oostveen: "Mijn man kan geluk- Marielle Oostveen Charlotte Geers Pauline Oostveen- De Jong, medewerker Treuhanddesk dealingroom Rabobank Ne derland. Zij onderhoudt contacten met Zwitserse banken die deposito's plaatsen bij de Rabobank. Zij is moe der van Roel van vier en Anna die net drie is geworden. Jan Koevoets werkt bij de commerciële binnendienst Be drijven van de Rabobank Maarssen. Hij doet de administratieve werkzaamheden zoals ak- ties, heeft directe contac ten met zakelijke cliën ten en geeft de relatie beheerders ondersteuning. Jan heeft een dochter, Suzan van vijf jaar. kig op maandag en dinsdag om negen uur beginnen. Dan heeft hij Roel naar school gebracht en Anne naar het kin derdagverblijf. Hij gaat om vijf uur naar huis en haalt ze dan weer op. Ik begin meestal om een uur of acht en ga meestal om een uur of vijf weer naar huis. Maar als we drukke dagen hebben, ga ik gewoon door. Dat maakt me ook niet uit. Die twee dagen staan in het teken van mijn werk. Mijn man is er dan voor de kinderen. Als ik moet werken hoef ik 's morgens alleen mijn eigen brood te smeren. De andere drie dagen zijn zij mijn zorg." Koevoets: "Wij verdelen de zorg voor Suzan 's morgens. Samen dou chen, ontbijten en de boel weer oprui men. Mijn vrouw brengt Suzan naar school, dus dat valt voor mij mee. Om vijf uur moet ik echt bij mijn werk weg. Je merkt trouwens wel dat als een kind ouder wordt je er zelf minder tijd in hoeft te stoppen. Voor dat ze gegeten had, helpen met aan kleden. Dat kostte die eerste jaren veel meer tijd dan nu. Nu kan ze zich zelf aankleden al duurt het verrekte lang." Oostveen: "Ze doen nu inderdaad veel zelf. Roel wil zichzelf aankleden. Hij kan sinds kort zijn schoenen vast maken. Maar toen ik eens in de veer tien dagen een dag extra werkte, vin gen mijn ouders ze op. Ze waren toen kleiner. Dat was een hele volksverhui zing. Dit moest mee, en dat. De hele auto werd volgestouwd. Gerard

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 10