Niemand 'Eigenlijk liever van bovenaf opleggen' in Nederland leest schap uitbreiden met vertegenwoordi gers van Rabobank International, de overige buitenlandse kantoren van de Rabobank, Interpolis, De Lage Lan den en Nedship en een lid van de CAAR. In feite is het Euro-overleg al leen een zaak van Rabobank Neder land en een paar deelnemingen en ge lieerde instellingen. Plaatselijke ban ken hebben geen vestigingen in het buitenland.' 'Soms zou het makkelijker zijn als we van bovenaf maatre gelen zouden kunnen opleggen', filosofeert Jan van den Bo gaard, voorzitter werknemersdelegatie Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobankorganisatie.'Wij weten dat zo'n 20% van de lokale banken regelmatig afwijkt van de adviezen van de CAAR. Banken twijfelen blijkbaar aan onze in tegriteit en vergeten voor het gemak dat de adviezen gewikt en gewogen zijn door mensen die werknemers én werkgevers vertegenwoordigen. In het kader van volwassen arbeidsver houdingen vind ik het voor de hand liggen dat de CAAR-advie- zen plaatselijk niet ter discussie staan, ook niet in vergaderin gen van ondernemingsraden/Van den Bogaard over de plaat selijke ondernemingsraden van Rabobanken:'Banken verschillen onderling enorm als het gaat om grootte, werkge bied, rentabiliteit enzovoorts. Daarom is de structuur met die plaatselijke ondernemingsraden zo gek nog niet.' De, ,R#dde bladen' toch weet iedereen dat André van Duin een nieuwe vriend aan de haak heeft geslagen en dat Linda de Mol haar eerste kindje bin nenkort verwacht. Niemand leest ze, en toch worden er iedere week weer een paar miljoen verkocht, waarschijnlijk voor onderin de katten bak. ledereen die wel eens met z'n hoofd op TV komt (zijn er nog mensen in Nederland die niet op TV zijn geweest?) krijgt er vroeg of laat mee te maken: de rod delbladen. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat de artiesten die er nooit in staan de meeste klasse hebben, dus ik probeer er altijd met een smoes je onderuit te komen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er 'sterren'zijn die de bladen zelf bellen met de mededeling dat hun schoonmoeder met een vervelend hoestje is opgenomen in het plaatselijke ziekenhuis. Zo kan het dus gebeuren datje een verhaal zit te lezen met de kop:'Schoonmoeder Patty Brard aan de dood ont snapt', maar als je goed leest heeft Patty Brard ook net een nieuv/e cd gemaakt. De schoonmoeder van Patty Brard (iedere week een andere) wordt dus misbruikt om de nieuwe cd van schoondochterlief te promoten, schandalig. Er zijn ook mensen die er (bijna) nooit instaan, denk maar aan Paul Witteman, Van Kooten De Bie, Youp van 't Hek, en als ze er dan eens instaan hebben ze zelf niet aan het artikel mee gewerkt. Sinds ik de Rabo Top 40 presenteer, hangen ze al aan de telefoon bij SBS-6 en steeds ben ik er met een smoesje onderuit gekomen. De telefoontjes werden al leen steeds onvriendelijker en dan moetje gaan oppas sen want je moet ze wel te vriend houden. Als je ze namelijk te lang aan het lijntje houdt verzinnen ze zelf wel wat. Heb je in eens een ongeneeslijke ziekte, en voor je het weet hangt je moeder in paniek aan de lijn en staatje antwoordapparaat vol met bezorgde vrienden die je in deze moeilijke tijden wel willen verzorgen. Kortom ik moest er aan geloven, en deze week heb ik de dames Ettekoven en heren van Privé, Weekend, Story en Party te woord ge staan. Als jullie dus binnenkort lezen dat het slecht gaat met m'n relatie of dat ik erg ziek ben dan weten jullie hoe laat het is. Voor alle duidelijkheid ik ben zo gezond als een paard (ik rook alleen iets teveel) en heb een geweldige relatie dus maak je over mij geen zorgen. Ik ga er natuurlijk vanuit dat niemand bij de Rabobank die rotzooi leest, maar mocht je nou binnenkort bij de tandarts zijn en je ziet zo'n blaadje lig gen gooi het dan onop vallend in de prullenbak. Alvast bedankt. Bart Ettekoven

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 25