MA tö <Jtf> Back Oc£> ro rward ïa a TrefDemo Stop Print internetten, maakt via een zo geheten modem over de tele foonlijn verbinding met een van deze hosts en kan vervol gens contact maken met alle andere hosts op de wereld. Vergelijk het maar met opbellen. Je toetst een num mer op je toestel. Daarmee maakt je een verbinding met de centrale van PTT Telecom in de buurt en van daar uit kom je via andere centrales uit bij degene die je moet hebben. Behalve als verbindingspunt voor de rest van Internet, fungeren de hosts ook als vergaarbakken van in formatie. Al die informatie is gerang schikt, ongeveer zoals boeken in een bibliotheek. En net als die boeken, hebben al die stukjes informatie op Internet een adres, een code die de computer in staat stelt het te vinden als iemand er naar zoekt. Het hoofd adres van de Rabobank op internet is: http://www.rabobank.nl. Netscape: TrefPunt Olrect Betalen Info m. Op» Pr*»* FM Locjtwn jhttp 45 72.65 136 80/b*Uton/demtt/b«»»l 1 Vhit's Nev? 11 Vhal'» Cool? Dwlriitiooj NetSearcri Peopt» Kunsthandel Het Zeister Bos - Ja, &c wil de kalender bestellen: ulhi er onder mijn n t>edragedt24,90i Rsbobenk-rekenmg ©vertemeken Dekalenden»tinnendrie vtrtrdagen nmen bez* Yerzendtesten T «taal I997kalender\en LneMevanOongen 119.95 14,95 124,90 voor de gemiddelde leek. Hoewel het Arpanet in een kleine 20 jaar via via uitgroeide tot wat nu Internet heet, begon de echte groei pas begin jaren negentig toen een ander stel experts het www oftewel world wide web in troduceerde. Dit web is in feite een soort buffer in de computer die voor de leek begrijpelijke handelingen ('vooruit, zoek, terug' enz.) omzet in commando's die voor de computer begrijpelijk zijn. Vanaf dat moment hoefde dus niemand meer een inge wikkeld besturingssysteem te leren om toch te kunnen internetten. Sinds Van Arpanet naar www £>e [etters www in dat adres vormen een verhaaltje apart. Internet is eind jaren zestig ontstaan in Amerika. Het Amerikaan se ministerie van defensie wilde voor komen dat bij een atoomaanval alle verbindingslijnen zouden worden ver broken en vroeg een stel computerex perts om een oplossing. Die vonden ze in een computernetwerk dat het ministerie verbond met een aantal in stellingen dat zich met militair onder zoek bezighield. Het geniale aan dit Arpanet was dat de verschillende delen van het netwerk onafhankelijk van elkaar konden doorwerken. Dus als de verbinding tussen A en B uit viel, konden A en C nog wel met el kaar communiceren en mogelijk zelfs B en C ook. Het nadeel was dat de experts voor de communicatie tussen de verschil lende computers besloten een compu terbesturingssysteem te gebruiken dat Unix wordt genoemd. Een prachtig systeem als je er drie jaar voor geleerd hebt, maar absoluut onbruikbaar de introductie van dit www is het pas echt hard gegaan met de groei van In ternet. Niemand de baas j-[et mooje aan Inter net is dat niemand er de baas over is. Er zit niet ergens in New York, Mos kou of Tokio een president-directeur die beslist wat er wel mag en wat niet. Wél zijn er door de jaren heen vooral technische afspraken gemaakt, waaraan iedereen die het net op wil zich dient te houden. Toegang krijgen tot het net kan op twee manieren: door zelf een compu ter neer te zetten die rechtstreeks op het netwerk is aangesloten en die dus als host fungeert óf door abonnee te worden bij een organisatie (access- provider) die zo'n host heeft staan. Omdat de eerste manier nogal wat technische kennis vereist, kiezen de meeste mensen voor de tweede moge lijkheid. De organisatie, zoals bij voorbeeld TrefPunt, verstrekt dan een computerprogramma (een browser) waarmee je contact kunt leggen met de bost en over Internet kunt reizen. Om contact te maken moet de abonnee een modem hebben, een appa raatje dat computersignalen over de telefoonlijn naar een andere computer kan sturen. Zodra hij contact heeft gemaakt (heeft inge heid, in het jargon) ver schijnt doorgaans de hoofdpagina van de betrokken organisatie op het scherm. Bij de Rabobank is dat de pa gina Rabobank NL, bij TrefPunt is dit de pagina van het lokale TrefPunt of de pagina van TrefPunt Nederland (http://www.tref.nl), als er nog geen lokaal TrefPunt is. Net-reizen g[ke pagjna bevat door gaans verwijzigingen (links) naar an dere pagina's. Zo'n link is altijd uitge voerd in onderstreepte blauwe letters. Wie met de pijl van de muis op zo'n link gaat staan en twee keer klikt, wordt automatisch doorverbonden met het adres dat achter die link schuilgaat. Zo kom je ofwel in vol gende pagina's van hetzelfde docu ment terecht of in een heel ander do cument. Waar die pagina's zich letter lijk bevinden, maakt helemaal niet uit. Wie een link aanklikt, kan binnen een paar seconden van een computer in Zeist terechtkomen op een compu ter in Rio de Janeiro, Tokio of waar dan ook. De meeste browsers omvatten te genwoordig naast een programma voor net-reizen, ook onderdelen om elektronisch post (e-mail) te versturen of met anderen rechtstreeks van ge dachten te wisselen in zogeheten nieuwsgroepen. Het gebruik van e- mail heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Het voordeel voor de verzender is dat hij niet naar de brievenbus twee straten verderop hoeft te lopen, maar de post gewoon vanachter zijn computer kan verstu ren. Het voordeel voor de ontvanger is dat hij zijn post kan ophalen wan neer hij maar wil en van waar hij maar wil. Wie op zakenreis is in Spanje en een draagbare computer heeft meegenomen, kan van daaruit via de telefoonlijn inbellen bij zijn ac- cess-provider en zijn post opvragen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 21