i Het simpele net dat iedereen kan vangen \SL ilSlêlfill 1 2 ~l lill, &I£ISI£I£II I 2 1 c <f» oc£> Back "orwar'J het aantal gebruikers van Inter net snel en - dat is ook belang rijk - het wordt steeds uitgebreider en voor grote groepen mensen interes santer. Je kunt Internet zien als een verlengstuk van alles wat we doen in de markt. Je kunt je op het net pre senteren, met algemene informatie over de bank maar ook met produc ten. Je kunt je zelfs voorstellen dat sommige van die producten via het Internet ook daadwerkelijk verkocht zullen worden. Over andere produc ten kun je uitgebreide informatie geven, compleet met mogelijkheden om uit te rekenen wat voor iemand persoonlijk haalbaar is. Je kunt heel Nottcape: De Rabobank in uui buurt fta De Rabobank in uw buurt is»™ "H I PHOB f B-- r-w UkurtoofcvarOatookann* «SiÈEtibü! rw»- Reload goed aansluiten op allerlei communi catie- en marketingtechnieken.' 'Nog een voorbeeld. Er loopt mo menteel een proef met betalen via In ternet, het zogeheten I-Pay. Daaraan doet een aantal banken mee, waaron der de Rabobank. Als de proef slaagt, heeft de wereld er een nieuwe manier bij om te kopen en te betalen. Iemand zit thuis of op zijn werk achter een computer. Zij bedenkt ineens dat tante Truus vandaag jarig is en dat ze is vergeten een kaartje te sturen. Ze maakt verbinding met internet, zoekt de site van Fleurop op, regelt per e- mail dat er nog dezelfde dag een bloemetje wordt bezorgd bij tante Truus en betaalt in één moeite door via I-Pay. Dat systeem raakt aan een kerntaak van een bank: financiële dienstverlening Door mee te doen aan de proef kunnen we als Rabobank meepraten over de ontwikkeling van het systeem en worden we niet voor voldongen feiten gesteld.' Raboweb 'Overigens, wat het aantal mensen betreft dat in Nederland kan internetten, dat is hoger dan je zou denken. Het aantal aansluitingen neemt nog elke maand toe en daar naast hebben nogal wat mensen via hun bedrijf toegang. Binnenkort, bij voorbeeld, kunnen alle medewerkers van de Rabobank die de beschikking hebben over een computer, via Rabo web het Internet op. Dan heb je het wel over duizenden mensen. Hetzelf de geldt voor andere grote en kleinere bedrijven.' Onlangs kondigde de Rabobank aan dat het komend voorjaar moge lijk zal zijn met de Chipknip te beta len op Internet. Dat kan bij onderne mers die op de lokale TrefPunten aan wezig zijn en meedoen met het systeem. Om de positie van de Rabo bank op Internet te versterken, heb ben Polman en zijn collega's de afge lopen maanden een plan uitgewerkt voor drastische ver nieuwing van de site. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt en daarom wil Pol man er nog niet te veel over kwijt. De nadruk zal in elk geval komen te lig gen op interactiviteit: wie de site be zoekt, moet kunnen communiceren met de bank en dan bij voorkeur met de lokale bank bij hem of haar om de hoek. Daarvoor zal nauwe samenwer king plaatshebben met TrefPunt, de tweede activiteit van Rabobank op Internet. De markt op Trefpunt js ZOals dat heet een access-provider op Internet. De organisatie geeft zijn abonnees toegang tot het wereldwijde computernetwerk. Maar TrefPunt doet meer. Fran^oi- se Dorsman, businessunit manager van de organisatie: 'Wij zijn daarnaast service- provider, wat concreet in houdt dat we ondernemers helpen zich te presenteren op Internet en dan vooral lokaal. Onder de TrefPunt Nederland-paraplu hangt een aantal lokale Trefpunten waar de ondernemer zich voor zijn dorp, stad of regio kan presenteren. Een makelaar in Arnhem kan bijvoor beeld foto's tonen van zijn huizenaan bod op de site van TrefPunt. Zodoen de kan iedereen die in die regio een koopwoning zoekt, zich op die site oriënteren. Elk lokaal TrefPunt is als het ware één groot marktplein, waarop je tal van winkels kunt vin den. En een van die 'winkels' op elk plein is natuurlijk de lokale Rabo bank.' Stan Polman: 'Zo grijpen die twee activiteiten heel mooi in el kaar. Aan de ene kant zijn we als bank aanwezig op Internet, aan de andere kant biedt TrefPunt de rela ties van de lokale banken de moge lijkheid om op dit netwerk actief te zijn en om via Internet transacties te doen. Die samenhang wordt nog versterkt doordat de abonnementen voor TrefPunt worden verkocht door de lokale banken. In het con cept dat we hebben ontwikkeld, is die samenhang ook te vinden. De huidige Rabobank.NL site blijft, maar wordt uitgebreid met sites voor de lokale banken. Op die ma nier krijgt elk TrefPunt ook zijn eigen lokale Internet-bank.' Het principe achter Internet is dóódsimpel. Het is een wereldwijd netwerk van computers die allemaal met elkaar zijn verbonden. Zet twee computers neer, verbindt ze met een kabeltje en voila, u heeft een netwerk. - Netscape: Trefpunt s 1 Bode fel 1 O 1 Hom* R*tc*J CJ.O sm 0p*o 1» 1 1 F«m stop Locatjon (http //m tr*f nl/ lav? Vhifi Cool» 11 Dejtinatlof» Mets*» cb Peopl* Software Je eigen wereld op Internet TrefPunt Nederjgn Welkom bij TrefPunt oes hierwTretPurJ enwidlokaewoimsfie over gemeente Telefoneren via Internet L-r/Aal Weliswaar een heel kleintje, maar toch. Internet is zo'n zelfde netwerk, maar dan veel en veel groter. De rug- gegraat van het netwerk wordt ge vormd door hosts, computers die dag en nacht met elkaar verbinding in verbin ding staan. Wie wil Back rorwarJ

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 20