Scherp oog scant nieuwe spelling bij de Rabobank 'Papa, de sloot is gedeletet! afgelopen voorjaar met de nieuwe ^spellingcontrole, aangepast aan het Groene Boekje, op de markt te komen. Dat hebben ze niet gehaald.' Sluis: 'Het wordt waarschijnlijk januari. Op de redactie van de Rabo- krant gebruiken we nu het elektroni sche Groene Boekje. Dat is lastig. Je kan niet de hele tekst doorlopen. Als je een twijfelwoord tegenkomt, zet je de cursor erop en drukt op de knop. Het Groene Boekje vertelt of het goed is of niet. Dan kun je het woord ver vangen, als het verkeerd gespeld is.' Van den Beukel: 'Voordeel van geleidelijke invoering is dat de Rabo bank op 1 september 1997 geen sta pels folders met verouderde spelling |in de prullenbak hoeft te gooien. Als *e nu begint met de het invoeren van de spelling, zijn alle publicaties her schreven tegen de tijd dat de spelling volgens het nieuwe Groene Boekje of ficieel is.' Eigen woordenlijsten aanleggen, kissebissen over de tussen-n -s en -e en het vernederlandsen van uit het Engels afkomstige woorden: Waar moet dat heen? Inderdaad, het Groe ne Boekje lijkt meer verwarring te zaaien dan duidelijkheid te scheppen. Sluis: 'Over tien jaar komt de vol gende uitgave van het Groene Boekje. Alle 'verkeerde' woorden worden er dan uitgehaald. Tussentijds zullen er fcorrectielijsten en aanvullingen ver schijnen. Waarschijnlijk zijn we de discussie van nu dan weer vergeten. Dat vind ik het leuke van taal. Taal leeft en mensen ontwikkelen zich mee. Toen ik op de lagere school zat, zei de juffrouw dat 'plaatsvinden' een germanisme is. Dat mocht je dus niet gebruiken. Daar kraait nu geen haan meer naar.' In het nieuwe 'Blauwe Boekje'van Van den Beukel staat een lijst van in geburgerde woorden uit het Engels. Zijn anglicismen de nieuwe trend? Sluis: 'Ik zeg deleten in plaats van verwijderen. Op de computer staat dat ook. Het is een gewoonte.' Logisch. Wie weet de delete-knop bovenaan het toetsenbord van elke pc Al het reclamemateriaal, folders en handleidingen van de Rabobank komen terecht op het bureau van corrector Will Femer van de afdeling Marketingcommunicatie. Zij ver betert fouten in de teksten voordat de lokale banken en hun klanten de publicaties onder ogen krijgen. Hoe beoordeelt Femer dit taalgebruik? En lukt het de medewer kers van de Rabobank al een beetje met de nieuwe spelling? Femer: 'In het algemeen is het taalgebruik bij de Rabobank goed. De nieuwe spelling geeft ook minder problemen dan ik verwacht had. Natuurlijk moet je voorlopig goed opletten en vaak het nieuwe Groene Boekje raadplegen. Toch denk ik dat het snel zal wennen. De spel lingcontrole op de computer is daarbij een aar dig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat. Zelf gebruik ik het niet, omdat ik de kopij kant en klaar aangeleverd krijg. Bovendien zijn spel lingcontroles niet te vertrouwen. Prettig om even mee door je stuk te 'lopen', maar toch moet je de tekst daarna nog een keer goed door nemen.' Typisch'Rabo' '£en aantal zaken is naar mijn idee typisch 'Rabo'. Om te beginnen is er de naam Rabobank en de samenvoegingen die daarvan gemaakt worden. Rabobankdirecteur, Rabobanktaal, Rabobankrekening en ga zo maar door. Taaltechnisch misschien juist, maar ik vind persoonlijk dat je de naam Rabobank zo 'vervuilt'. Hij springt er minder uit en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Omzeilen is in zo'n geval beter. Dus gewoon: de directeur van de Rabobank. Ernstiger problemen kom ik tegen bij de productnamen. Productnamen staan wel vast, maar ik kom ze in alle varianten tegen. Om een voorbeeld te geven: de 'OpMaat Hypo theek'. Of moet het zijn de Opmaathypotheek, de Op maat hypotheek of de Op-maat-Hypo- theekf Slordig. Het is de moeite waard hier wat meer aandacht aan te besteden.' niet feilloos met zijn linkerpink te vinden om een tikfoutje te herstellen? Van den Beukel: 'Dat die lijst in de nieuwe RabobankTaal staat, wil niet zeggen dat je maar te pas en te onpas Engelse werkwoorden moet gaan gebruiken. Voor vrijwel al die woorden bestaan goede Nederlandse alternatieven.' Dreschler: 'Ik ken een leuke anekdote om aan te geven dat je die taal inderdaad vaak uitsluitend voor computers gebruikt en niet in het huis-, tuin- en keuken-leven. Ik wilde mijn zoon uitleggen wat 'deleten' is. Dat bleek nogal moeilijk. Deleten is uitwis sen, probeerde ik hem te vertellen. Wij wonen aan het water. Op een gegeven stond er een oostenwind. Daardoor was al het kroos van de sloot westwaarts ge dreven en lag het water er blank bij. Hij zei: Papa, de sloot is gedeletet!'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 11