Commentaar Jos de Haas: felmeer niet over een Chipknip. Hij wil er geen: 'Zolang ik er niet bij alle bedrijven mee kan betalen, is het risi co me te groot. Dan moet ik én con tant geld én een opgeladen Chipknip bij me hebben. Je moet er niet aan denken dan je portemonnee te verlie zen.' Bij de taxistandplaats zorgt de vraag of met een Chipknip betaald kan worden voor een heftige reactie. 'Nee, en als het aan ons ligt zal dat ook niet gebeuren!' De taxichauffeurs vrezen voor hun fooien zodra klanten chippend hun rit kunnen afrekenen. Student Rinie Hilhorst (21) heeft de Chipknip al een jaar. Hij gebruikt de kaart zelden. Dat komt vooral doordat er nog te weinig winkels zijn, waar hij met de 'knip' kan betalen. Maar er is nog een reden: 'Stop ik vijftig gulden aan contanten in mijn portemonnee, dan zie ik wat ik uit geef. Met een Chipknip verlies ik het overzicht. Dat is heel vervelend neer ik uitga.' Niet te kraken £en winkelende veerti ger, met vrouw en schoonmoeder, loopt rood aan bij het geven van zijn reactie: 'Weer zo'n plastic betaalmid del dat je opgedrongen wordt. Ik heb er helemaal geen vertrouwen in. In de chip worden ook consumentengege vens opgeslagen. Wie zegt mij dat nie mand die misbruikt? En als iemand de code van mijn chip weet te kra ken? Dan komt die persoon alles over mij te weten. Nee, ik wil mijn naam. niet zeggen, schrijft u deze reactie maar op!' Zijn vrouw wordt ongeduldig. 'Juus, kom op, mama wil naar huis.' De Consumentenbond plaatst dezelfde kanteke ningen bij de Chipknip als het Arnhemse publiek. Hein Albeda van die bond wijst verder op de moge lijkheid om in de toekomst via de Chipknip deel te nemen aan loyali teitsprogramma's: 'Je kunt met dat soort gegëvens op de Chipcard veel negatieve dingen doen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld het koopgedrag van een consument doorgeven aan derden die bij deze gegevens zijn gebaat. Dit kan voor de klant een hoop narigheid betekenen.' Volgens de woordvoerder van de Bond zou deze consumenten informatie niet in de chip van de card worden opgeslagen, maar ergens in het computersysteem van het bedrijf dat aan het loyaliteitsprogramma meedoet. Albeda verbaast zich er over dat bedrijven die hun zegelacties via Chipknip en de Chipper willen re geleh>mog steeds geen handtekerfmg hebben gbzet onder de pm^cycode die is opgesteHMoorJïét Nationaal Chipcard PlatfoprfxBedrijven moeten beseffen dapWij een hehsjjoel stampij gaan maken, als ze weigereÏKjeze ge dragscode te ondertekenen.' Kostenbesparend Toch is Albeda met negatief over de invoering van het nieuwe betaalmiddel. 'De Chipknip werkt kostenbesparend voor banken en bedrijven. Vandalisme en diefstal worden er minder rendabel door. is uiteindelijk kostenbespareniVoor de consument. Ook de mogelijkheid om de Chipknip bijvoerfbeeld als strippenkaart of als telefoonkaart te gebruiken, jutCnt de Consumenten bond topMTet succes van de nieuwe carddfangt echter af van de consu lent.' Aan de Arnhemse Leanne Eeken (27) zal het in ieder geval niet liggen. Zij is dol enthousiast: 'Straks kun je overal chippen. Ook in het buiten land. Je kunt je card overal opladen. Je hoeft niet meer met een hele berg kleingeld rond te lopen. Of juist zon der munten te zitten, wanneer je die net nodig hebt. Het wachten is ook voorbij als je met je Chipknip betaalt.' Vol vertrouwen in de toekomst, na het horen van deze lovende woorden, zoekt uw verslaggever zijn auto op in een parkeergarage. Als blijkt dat al het muntgeld is opgegaan aan een kleine versnapering, maakt een lichte paniek zich van hem meester. Geluk kig is er nog 'de' card. Na het invoe ren van het parkeerticket, zuigt de be taalautomaat de Chipknip gretig naar binnen. Toch wel handig, zo'n Chip knip! Koffieautomaat 'Het afrekenen bij een chipautomaat gebeurt off-line, er is dus geen verbinding met de bank. Alleen als het totale aantal transacties moet worden uitgelezen, is er via de te lefoonlijn verbinding. Maar dat gebeurt niet overdag. Het commentaar van Schoffelmeer lijkt me dus niet erg lo gisch. Daarnaast is niemand geld kwijt als bijvoorbeeld een koffieautomaat niet functioneert. Zelfs als je op ja drukt, blijft het saldo op de chipkaart namelijk onveran derd als er ergens iets fout zit.' Fooien Klopt niet. Er zal altijd een deel van de ritten contant worden afgerekend en aan het eind van zijn dienst kan de chauffeur zijn elektronische fooien verrekenen met dat contante geld in zijn portemonnee.' Student 'Dat van dat beperkte overzicht is deels waar, maar dat geldt voor alle vormen van elektronisch betalen. Overi gens zijn er bijvoorbeeld sleutelhangers waarop het saldo van een Chipknip kan worden uitgelezen.' De winkelende veertiger Dat is niet juist. De Chipknip is volstrekt anoniem. Bij een pinbetaling kan de winkelier nog zien van welke bankrekening het geld komt, maar bij de Chipknip kan hij ook dat niet zien. Mochten er gecombineerde Chipknip klantenkaarten komen, dan wordt het verhaal anders. Dan kan bijvoorbeeld Albert Heijn wel nagaan wie wan neer heeft afgerekend. Maar de klant heeft daar dan zelf zijn toestemming voor gegeven. Voor hij zo'n combikaart krijgt, moet hij uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuren dat de winkel zijn gegevens noteert. Wie dat niet wil, moet domweg niet zo'n combikaart nemen.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 7