Geen verliezen door invoering euro al Centraal 'Nederlanders die bankieren in Duitsland kunnen terugkomen' Fiscale harmonisering belangrijker dan invoering euro Rabobank Texel: Rabobank Enschede Tl Rabobank Winterswijk: Vakantiebanken verdienen net als grensbanken op buitenland se toeristen die geld komerpwisselen.Toch verwacht de Rabobank Texel geen verliezen door de toekomstige invoering van de euro waardoor wel het grootste deel van hun handel in vreemde valuta zal wegvallen, want door het pinnen zien we nu al steeds minder contante D-marken.Tussen de 40 en 5Öprocent van onze toeris ten zijn Duitsers', aldus directeur Leo Timmets van de Rabobank Texel.Zij nemen veel contante Duitse marken mee, die ze wisselen bij de Rabobank. Door de opmars van het elektronisch betalingsverkeer loopt dat al flink terug omdat onze buitenlandse gasten hier gewoon guldens uit de muur kun nen trekken. Wanneer ook het pinnen bij de de tailhandel en horeca voor buitenlanders moge lijk wordt,zien we dat buitenlandse geld straks helemaal niet meer. Op jaarbasis behalen we redelijke koerswinst op het wisselen van vree de valuta in guldens.Toch zie ik die winst door de toename van het elektronisch betalingsver keer geleidelijk teruglopen. Daarnaast ontvangen wij per aufl tische Gea-transactie circa vier gulden. Als ik ga kijken naar de baten die deze provisie oplevert, is de koerswinst op het wisselen voor ons van ondergeschikt belang. Deze tendens was een reden om geen vreemde-valuta-wissel-automaat aan te schaffen, ge sterkt door onze verwachting dat er op termijn toch een Europese eenheidsmunt komt. De invoering van de euro hoeft voor ons geen verlies op te leveren. Als ik zie wat er bij een wisseltransactie aan handelingskosten tegenover staat, is het zelfs de vraag of onze bank er wel voldoende op verdient. Misschien houden we per saldo wel meer over als de D-mark en de gulden verdwijnen.' Duitse marken omwisselen in guldens aan de balie van de Rabobank Bergen (L). Andere grensbanken zijn ook bezig met de overgang op de EMU en de euro,zoals de Rabobank in Enschede in het oosten van het land di< den als kk tegen de Duitse grens.'Wij hebben marktkooplie den waar vrij veel Duitsers komen', zegt productspecia list buitenland SaskiaTheusink van de Rabobank Enschede/Deze marktkooplieden krijgen veel D- marken die zij vervolgens afstor ten bij een Duitse bank, omdat zij dan niet met een ongunstige koers te maken hebben. Bij het invoeren van de Euro zou dit niet meer opgaan, waardoor deze mensen hun geld storten bij ons.' Texel Enschede winterswijk Bergen - .Venlo Baarlo Duitsers doen de zwarte Mercedes op slot: klaar om Nederlandse producten in te gaan slaan bij de Venlose mid denstand. De verschillen in fiscale regelgeving tussen Nederland en de buurlanden blijven de eerst komende jaren na de invoering van de euro wel bestaan, verwachten Lenders, Vievermanns en Martens. Die verwachting wordt gedeeld door Kees van Dijk van Fiscale Zaken Buitenland van Rabobank Nederland in Eindhoven en Hans Jager, hypotheekadviseur bij de Rabobank Winterswijk.'Maar op het moment dat de Economische en Monetaire unie zo ver is gevormd, dat ook de belastingstelsels van de EMU-landen geharmoniseerd worden, zullen de gevolgen drastischer zijn dan na de invoering van de euro,'aldus Jager.'Het verdwijnen van verschillen in fiscale regelgeving met Duitsland vind ik ingrijpender dan het accepteren van een eventu eel verlies op de valutamarkt en ik verwacht dat het ook een forse invloed zal hebben op de omzet. In Winterswijk kun je bij wijze van spreken over de koppen van Duitsers lópen. Weke lijks draaien we een gemiddelde omzet van een half miljoen Duitse marken, alleen al aan geld in contanten.' Venlose winkeliers bepalen het straat beeld met reclames in Duitse taal met prijzen in marken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 14