Rabobank in contact serviceverlening wijzyngeen lokale bank in het bui tenland. Financieringen van MKB-relaties in België doen wij alleen via bankgaranties van lokale banken. kan regelen De Rabobank. Lokaal werken mensen samen. Centraal ook. En lokaal internationaal. Astrid Schultz (30), hoofd Outchdesk in Antwerpen, in totaal zijn er vijf Dutchdesks. MetdeDutCh" desk in Antwerpen nemen we contact op als een klant dat vraagt. Edward Bos (32), productspecialist betalingsverkeer bij de Rabobank Midden-Westland. Er werken vier product specialisten betalingsverkeer. Ik breng bijvoorbeeld Ne derlandse ondernemers met de Belgische Kamer van Koophandel. We zijn afhankelijk van de Rabobank in Antwerpen of zij brood zien in de klant die wij naar hen doorleiden. In dit opzicht is het jammer dat er geen alliantiepartner is in België. Ik heb 600 klanten uit heel Ne derland en uit verschillende branches. Mijnwerk zie ik vooral als aan lokale banken. Samen de klant opvangen en zorgen dat-ie bij de Rabobank blijft en niet naar een andere bank gaat. Zowel de plaatselijke winkeliers als de grote I ntem at lOnda "opererende ondernemingen zijn onze klanten. Het bezoeken van klanten, hen adviseren over betalingsverkeer en hun het pakket van Telebankieren laten zien en helpen ermee te werken, vind ik heel leuk. Het leukste vind ik een klant van het begin tot het eind te begeleiden. Als zo'n klant het 'goed doet' geeft me dat voldoening. Het gaat er mij om dat de klant op langere termijn zijn financië le administratie goed en dat het ook voor de bank tot grotere efficiëncy leidt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 30