r heel weinig Duitsers echt als klant. Jullie wel?' Hospes: 'Nogal wat. De financie ring van die huizen en boten loopt heel vaak bij ons. En dus ook de ver zekeringen daarvoor. En ze moeten hun energienota's betalen en hun in kopen doen, dus ze hebben allemaal een betaalrekening. Dan maken ze geld over vanuit Duitsland. Of ze stor ten met cheques geld op hun rekening. Of ze brengen marken mee. Met veel van hen hebben we een soort totaalre latie.' Slik: 'Wij ook. Juist via dat huis met die hypotheek. Die komen ze vaak aflos sen met contante mar ken. Het valt altijd weer op hoe weinig die Duisters thuis geld wisselen. Dat doen ze pas hier in Neder land. Ook de lui die gewoon voor een paar weken komen.' Amania: 'Ja, dat valt echt op. Ze hebben allemaal marken bij zich. We hebben hier een wisselautomaat staan en daar gaan enorme bedragen door heen. Maar wij hebben nauwelijks be taalrekeningen van Duitsers. Nou ligt dat ook aan onszelf, hoor. Als hier ie mand voor een betaalrekening komt, dan gaan we heel precies na wat we te verwachten hebben. Ons streven is toch vooral gericht op klanten met wie we uiteindelijk een totaalrelatie kunnen ontwikkelen. Het openen van alleen een transactierekening wordt door ons in elk geval niet aangemoe digd. Daarin maken we geen onder scheid tussen inwoners van Zandvoort en toeristen. Dan ligt het voor de hand dat maar weinig buitenlanders een rekening bij ons openen. We heb ben wel Duitsers als klant, hoor, maar dat zijn er niet zo veel. Maar wisselen mag iedereen. Aan de automaat. En tegen kostenvergoeding. Aan de auto maat wisselen is even duur als binnen wisselen. Maar als er iemand binnen komt wisselen, dan verwijzen we hem gewoon naar de automaat. Die is er voor. Slik: 'Wij hebben veel Duitse klan ten met een betaalrekening. Maar ik denk dat wij op Texel toch een ander publiek hebben dan jullie hier in Zandvoort. Die rekeningen vertonen best wel leuke saldi. En dan geven wij 'n half procent rente en dat maakt het interessant.' Hospes: 'Het zit hem inderdaad in het soort klant. Wij hebben ook een gratis betaalrekening voor de Duitse toeristen, maar op de achter grond speelt vaak een vermogen mee. We hebben bijvoorbeeld ook beleggingsklanten onder hen. En bij het wisselen hebben we goede op brengsten. Tenminste, als het via de betaalrekening loopt. Maar in het chartale wisselen hebben we een stevi ge concurrent aan een verzekerings kantoor dat ook boten verhuurt. Daar rekenen ze geen kosten en ze hanteren een koers waar wij niet tegenop kun nen. 'Wat ons heel sterk is opgevallen, is het effect van de meldingsplicht voor bijzondere transacties. Vroeger kreeg je 'vreemden' aan de balie met zakken vol marken. Dat is eigenlijk helemaal verdwenen. Er wordt nog wel veel ge stort en gewisseld, maar dan zoals je dat van een toerist gewend bent, ge woon op de rekening.' De zomervakantie heet een periode te zijn waarin een echte 'vakantie- bank' helemaal verstopt raakt en van wege alle toeristen uit haar voegen barst. Slik: 'Welnee. Dat is al lang voor bij. Vroeger hadden we in Den Burg twee balies speciaal voor de toeristen. Iedereen die in ons nummersysteem voor 'change' koos, werd naar een van die twee balies gestuurd. Daar stonden dan hele rijen. Daarnaast hadden we nog vier balies voor de eigen klanten. We moesten zo wel werken, want de Texelaars hadden ab soluut geen zin om tussen die toeristen te gaan staan wachten. Sinds vorig jaar hoeven we zo niet meer te wer ken. Maar met onze ene geldautomaat in Den Burg zitten we wel in de top-5 van de Rabo-geldautomaten. 's Zo mers draait hij van 's ochtends acht tot 's avonds vijf constant zestig trans acties per uur! Het is echt niet meer zo dat de bank verstopt raakt. En als op 17 juni ons nieuwe hoofdkantoor j,( open gaat, hebben we er een tweede geldautomaat bij. Dan zal het zeker nog meer gaan schelen in de bankhal. Maar het is in de zomermaanden na tuurlijk wel drukker, dat is zeker. We hebben dan ook extra mensen nodig. We lossen dat op met onze vijf 'vaste' vakantiekrachten. Die doen dat al jaren. Twee van hen gaan mee naar de buitendorpen. Daar zijn we 's zomers méér open dan in de winter. In De Koog drie ochtenden per week in plaats van twee en in De Cocksdorp twee in plaats van één. Dat is mis schien niet veel, en de toeristen had den misschien wel liever zeven dagen per week, maar ze zijn hartstikke blij dat er nog af en toe een bankkantoor open is. In die dorpen zijn wij de enige. En reken maar dat je een hoop kosten moet maken om die kantoren open te doen. Maar echte problemen kennen we eigenlijk niet, niet bij de klanten en niet bij de medewerkers. Iedereen kan gewoon met vakantie.' Hospes: 'In Lemmer hebben we vanwege de grote drukte altijd de regel gehanteerd dat we twee weken aaneengesloten vakantie konden opne men. De laatste paar jaar wordt het door de automatisering steeds beter mogelijk daar drie weken van te maken. Daarin speelt ook mee dat we nu gefuseerd zijn. In Sneek en in Joure hebben de mensen altijd al drie weken weg gekund. Dus zeggen wij nu in Lemmer: dat moet hier toch ook luk ken. Onze eigen vakanties liggen na tuurlijk ook veel meer gespreid dan vroeger. We moeten zelf voor de juiste bezetting zorgen. Daar springen Sneek en Joure niet in bij. We zorgen er wel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 9