OAOjm (s-Hertogenbosch Udenhout Helvoirt Tilburg Vught BELGIE Frank van der Meijden is pr-man voor de wielerploeg. Hij zegt: 'Het valt toevallig mooi samen. Eerst was de ploeg er. De Tourstart paste daarna mooi in het totale plan. We zijn de hoofdsponsor. We willen onze naam aan de wielersport verbinden. Dan moet je dit niet als subsponsor doen. Je doet het, of je doet het niet.' "lopspektakel Qe plaatselijke organisa tie werkt als gastheer van de grote Franse wielerronde met een budget van een kleine 7 miljoen gulden, twee keer zo hoog als oorspronkelijk ge raamd. Daarvan moeten drie miljoen worden betaald aan de Société du Tour de France: het prijskaartje voor daarnaast ook niet veel te hoog? Van der Meijden: 'Het is typisch Neder lands dat het altijd direct over dat geld gaat en niet over hoe fantastisch het is voor de sport, de economie en het toerisme.' Alleen op shirts p)e ZOnnewijzer wordt in de Brabanthallen de belangrijkste blikvanger van de hoofdsponsor. De naam 'Rabobank' zal niet prominent op het decor prijken. Dat is geen valse bescheidenheid. Het wordt simpelweg niet toegestaan. Niet door de Société du Tour de France, die in Crédit Lyon- nais zelf een bank als sponsor heeft en ook niet door de Nederlandse media wet. De naam zal alleen tijdens de ploegenpresentatie op het podium worden uitgedragen via de shirts van de Rabobankrenners. Van der Meijden: "Er zijn geluiden geweest om extra aandacht te vestigen op de Ra- bobankploeg tijdens die presentatie. Toen hebben wij gezegd: Nee, het gaat het binnenhalen van Te Grand Départ. Daar staan vier dagen topspektakel te genover. Het begint op donderdag 27 juni met de ploegenpresentatie in de Brabanthallen, op het podium met de zonnewijzer van de Rabobank. De NOS zal er 's avonds uitgebreid ver slag van doen. Op het zelfde podium treedt de volgende vrijdagavond Shir- ley Bassey op. Een aanhef vol soul voor de coureurs die op zaterdagmid dag vanaf kwart over vier aan de pro loog beginnen. Op zondag volgt de eerste etappe, met start en finish in Den Bosch. Budget te hoog? De Rab0bank doet geen mededelingen over de hoogte van het bedrag voor het hoofdsponsor schap, openbaar, noch intern. Vast staat dat de miljoenen die totaal met de Tourstart gemoeid zijn, voor de or ganisatoren een bron van zorg wer den. Maar ook van kritiek. Er rezen bange, maar ook boze vragen. Is zo'n budget wel sluitend te krijgen? Is het ons om het Nederlandse wielrennen en het bestaan van meerdere Neder landse ploegen is daarvoor belangrijk. Daarom moet TVM, de ploeg van Cees Priem net zo veel aandacht krij gen.' Relatiemarkering Voor de Rabobank doemde met de start van de Tour nog een belangrijk voordeel op: De kans om op grote schaal aan relatie- marketing te doen. Anders dan een voetbalarena met skyboxen biedt de wielersport beperkte mogelijkheden om zakenvrienden te ontvangen, sim pelweg omdat de wedstrijd zich steeds verplaatst. Waar het Tourcircus een paar dagen in één regio blijft, ontstaat een mogelijkheid tot de ontvangst van relaties die de capaciteit in een stadion weer ver overstijgt. De Rabobank grijpt die kans ruimschoots aan, om in Den Bosch gasten van alle plaatselijke banken in Nederland te ontvangen. Er worden er in totaal zo'n 15.000 ver wacht, verspreid over de verschillende dagen. Het gros van de banken zal met belangrijke klanten komen. Uitstekend zicht gjj de ploegenpresenta tie in de Brabanthallen is plaats voor 5.000 toeschouwers. De beste plaat sen centraal in de hal zijn op die don derdagavond voor 2.200 genodigden van de Rabobank die, deels ook zijn uitgenodigd voor een diner. Voor de proloog van zaterdagmiddag wordt in een bocht vlak bij de start een grote tribune neergezet, waar plaats is voor 5.000 Rabo-invités. Ze hebben daar een uitstekend zicht op de aanstor mende en voorbijschietende renners, kunnen meeklokken met hun tijden en meekijken naar het verdere verloop op de Jumbotron. Een gigantisch televi siescherm tegenover de tribune, dat speciaal vanuit Zuid-Frankrijk wordt overgebracht. Uitverkocht ge 5 Q00 plaatsen zijn in middels uitverkocht. Kosten per gast voor elke deelnemende bank: 75 gul den. 2.500 gasten kunnen op zondag terecht op een kleinere tribune, die wordt neergezet binnen de laatste kilometer van de eerste etappe. Zij zullen de koers opnieuw kunnen vol gen op de Jumbotron en zich feestelijk verpozen met passende muziek en een hapje en een drankje in fraai uitge doste stands vlak bij de tribune. 3 miljoen Tourwijzers Daarmee houden de activiteiten van de Rabobank als hoofdsponsor niet op. Voor dat het evenement losbarst in Brabant wordt in het hele land een speciaal voor de Rabobank vervaardigde Tourwijzer verspreid, een huis-aan-huis-wieler- gids met een oplage van meer dan 3 miljoen exemplaren, met tal van wetenswaardigheden over de ronde en de renners. Het totaal aan activiteiten vergt een grote investering, maar daar komt volgens Van der Meijden ook veel free publicity voor terug. Zo moet het ge noeg zijn, om niet te zeggen maxi maal. De Rabobank heeft er niet voor gekozen om zoals andere sponsors ook nog met auto's in de reclamekara vaan rond te rijden en te strooien met ballonnen. In de koers zelf, in Brabant en daarna in België en Frankrijk moe ten de Raborenners op hun beurt voor mooie publiciteit zorgen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 5