Franse en Duitse tekorten ook te hoog voor EMU Nieuwe Krant en Magazine Rabobank leidt studentenmarkt Expansie naar Warschau Rabobank slaat terug met Loko- sparen 91 92 93 94 95 Tante Agaath-lening gelanceerd 13 Rabokrant b 16 De Rabobank legde in mei het eerste exemplaar van het dagblad Rabokrant en maandblad RaboMagazine op de bureau's van alle medewerkers. De krant versmalde het formaat na een week of drie zodat deze past in de postbakjes. De nieuwe media zijn onderdeel van de kersverse communicatiestructuur binnen de Rabobank. De Rabobank opende in mei het kantoor van de nieuwe Poolse dochter in Warschau,de Rabo-BRP Bank Polska SA. Daarmee heeft de Rabobank haar eerste bank kantoor op de Oost-Europese markt. De Rabobank richt zich op de agri-food business. Het ligt in de planning elk jaar ves tigingen te openen in twee Oost-Europese landen. In Boedapest heeft de Rabobank een vertegenwoordiging. De Rabobank expandeert in ver gelijking tot ABN Amro en ING laat in Oost-Europa. De ING Groep is reeds enkele jaren ac tiefin Polen met vestigingen van ING en Nationale Neder landen in Warschau. De ING Groep heeft haar belang in de Poolse BankSlaski eind mei uitgebreid. ABN Amro heeft sinds ruim anderhalfjaar één vestiging in Warschau en an dere Oost-Europese landen zoals Roemenië, Hongarije en Rusland. Dé Bank richt zich er op de zakelijke markt. De strijd om het MKB is nog niet gestreden. De landelijke koepelorganisatie van het MKB koos dan wel voor de chipper van de Postbank. Maar wie zegt dat de slager en de bakker op de hoek van de straat dat ook doen? Onder Nederlandse middenstanders is de Rabo bank immers marktleider. De Rabobank kwam in mei met een nieuw aanbod: Het Loko Spaarprogramma voor het MKB op de chipknip. De consumen ten kunnen via dit programma Lokopunten sparen door aan kopen bij de plaatselijke mid denstand vanaf dit najaar. Heeft de consument voldoende Loko's op zijn chipknip, dan kan hij die omzetten in waardebon nen van vijfentwintig gulden te besteden bij het plaatselijke midden- en klein bedrijf. Zo kunnen chipknipconsumenten én 'MKB'-Lokopunten én Airmi- les sparen. Duitsland en Frankrijk zullen in 1997 niet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname aan de Economische en Monetaire Unie (EMU). De twee kampen met een te groot tekort op de begroting. Deze mening ventileerde secretaris-generaal van de OESO, Jean-Claude Paye, begin mei. Zonder Frankrijk en Duitsland is de start van de EMU ondenkbaar. 'Zij moeten hun bezuinigingsplannen versterken', aldus Paye. Wat dat betreft kunnen de Duitsers, de Fransen en de Nederlanders elkaar de handen schudden. In de voorjaarsnota die minister Zalm van Financiën in mei aan de Tweede Kamer presenteerde, bleek het tekort op de lopende begroting hoger dan hij vorig jaar in de Mil joenennota had voorspeld. Oorzaak van de tegenvaller noemde Zalm lagere belastinginkomsten als gevolg van de magere economische groei in Nederland. Deze blijft volgens een rapport van het Nederlands Economisch Insti tuut tot 2000 licht achter op de gemiddelde groei in de Europese Unie. De Rabobank vertrouwt desondanks op de Nederlandse deelname aan de EMU in 1999. Onze bank is al bezig met de voorbereiding van de overgang op één gemeenschappelijke munt en monetair beleid. De Nederlandse inflatie bleef in mei schom melen rond 2 procent. Voor toelating tot de EMU mag de inflatie in 1997 niet hoger zijn dan de EMU-referentiewaarde. Dat is het gemiddelde van de drie lidstaten met de laagste inflatie plus 1,5 procent. Nederland EMU referentiewaarde Finland (lid EU sinds 1-1-'95) Duitsland Frankrijk België De meeste studenten bankieren bij de Rabobank. Dat percentage lag in 1995 op 36 procent. Dat bleek in mei uit een onderzoek van marktonderzoekbureau Blauw in opdracht van de gezamenlij ke banken. Bij welke bank de meeste studenten klant zijn laat zich makkelijk tellen via het aantal rekeningen waarop studiefinanciering binnenkomt. In maart 1996 groeide dat percentage bij de Rabobank tot 38,8 procent. Daarmee heeft de Rabobank de Postbank van haar oude eerste plaats van 38 procent verdrongen. Het marktaandeel van de Rabobank op de jongerenmarkt in de leef tijdsgroep tot 18 jaar bedroeg ruim 50 procent. De Rabobank meldde in een kranteninterview dat indien de Postbank beweert leider op de studentenmarkt te zijn, deze bank maar eens met cijfers moet komen. De Rabobank en de ABN Amro maakten in mei de lancering van de tante Agaath-lening bekend. Dat is een kredietfaciliteit voor startende ondernemingen. De lening die haar naam dankt aan een oude suikertante haakt in op de lastenverlichting voor het MKB door staatssecretaris Ver meend van Financiën. Met de Tante Agaath-lening wil het kabinet startende bedrijven stimuleren door particuliere investeringen fiscaal aantrekkelijker te maken. Een particulier mag een begin nende ondernemer rechtstreeks financieren. De rente die de investeerder ontvangt over zijn in gelegde geld blijft tot 5000 gulden belastingvrij.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 42