V 'Be kans is groot dat ik definitief kan instromen bij Rabobank Nederland' Blok: 'Ik zie eerder kansen dan bedreigingen' Jan Willem Blok (35) verruilde zijn baan als bedrijvenadviseur bij de Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht voor een functie bij Infolijn Buitenland van Rabobank Nederland. Wat is zijn mening na zes maanden detachering? en op nieuwe baan etacnering binnen- en buitenlands betalingsverkeer. Dat vind ik het mooiste wat er is.' Reorganisatieteam <Bl| de mvoermg van Efficiency Drive Aangesloten Banken (EDAB) in 1994 maakte een reorgani satieteam van Rabobank Nederland bekend, dat juist die nevenfunctie op termijn zou gaan verdwijnen. De af bouw zou direct gaan spelen. In de praktijk bleek dat ik mijn werk ge woon bleef doen. Al met al had ik het in Nieuwerkerk naar mijn zin. Ik was Blok werkte vanaf zijn negentien de bij de Rabobank in Nieuwer kerk aan de IJssel. Aan de balie kreeg hij zijn eerste baan. Later ontwik kelde hij zich van kassier tot bedrijven adviseur. Weggaan bij zijn eerste werkge ver vond hij aanvankelijk een grote stap. Nu hij eenmaal bij de Infolijn in Utrecht zit, heeft hij een goed vertrouwen in de toekomst. 'Ik vind het positief dat ik ben gedetacheerd,' vertelt Blok. 'Ik verwerf extra kennis over het betalingsverkeer met het buitenland. Dat wilde ik altijd al. Op de plaatselijke Rabobank in Nieu werkerk aan de IJssel was ik, vanaf 1986, acht-en-half jaar relatiebeheerder. Dat viel sinds de afgelopen twee-en-half jaar onder de noemer bedrijvenadviseur. Vanaf 1989 was ik ook productspecialist niet van plan om er weg te gaan.' 'Vlak nadat ik terugkwam van va kantie in Oostenrijk belde mijn baas me thuis op. Dat was vorig jaar zomer, augustus 1995. Coert Beerman - de toenmalige directeur van de Ra bobank Nieuwerkerk-Moordrecht - zei: 'Ik las een advertentie in het vaca tureblad. Is dat gezien je interesses misschien wat voor jou?' Beerman stuurde een copietje op naar mijn huisadres. Dat lag de volgende dag bij mij thuis in de brievenbus. Ik las de voorwaarden. Plaatselijke bankerva- ring met buitenlands betalingsverkeer.' Detacheringsovereenkomst <jk zag da(. aan alle eisen voldeed die Rabobank Nederland stelde, belde maandag op en maakte direct een afspraak voor een sollicitatiegesprek met de P&O- adviseur in Utrecht voor die volgende week. Binnen een dag moest ik mijn motivatie en curriculum vitae schrij ven en opsturen. Nu heb ik de baan op basis van een detacheringsovereen komst voor een jaar. Ik heb altijd de zekerheid dat ik terug kan naar Nieu werkerk-Moordrecht. Dat staat in de overeenkomst. Anders had ik het nooit gedaan. Je moet dat niet doen op contractbasis. Ik zou het niet erg vinden om terug te gaan.' Expertise p)e meerwaarde van detache ring zit voor Blok niet in extra scho ling. 'Alle bestaande cursussen over binnen- en buitenlands betalingsver keer had ik al gevolgd in mijn periode bij de Rabobank in Nieuwerkerk. Wel heb ik hier een interne afdelingscursus van drie dagen gekregen. En alle trai ningen op het gebied van binnenlands betalingsverkeer blijf ik doen. Zo houd ik deze expertise ook scherp. Maandag ga ik naar de In folijn Binnen land in Eind hoven. Daar luister ik mee aan de tele foon. En ont moet ik de collega's daar weer.' Vast contract twee evaluaties gehad met mijn voormalige baas Beer man en Peter Dekkers, het hoofd van ons team in Utrecht. Per kwartaal voeren we één gesprek. Afspraken over een vast contract kwamen daarin nog niet aan de orde. Hoewel de werkdruk hoog is, zijn we alledrie zeer tevreden over mijn resultaten. Er zijn dagen en zelfs weken geweest, dat ik de hele dag zat te telefoneren. Dan ga je knap duf naar huis. Ik woon in Woerden. Dus qua afstand ben ik er toevallig ook op vooruit gegaan. Bin nen een half uur ben ik thuis. Ik neem altijd de trein. Naar Nieuwerkerk reis de ik drie kwartier. Soms mis ik de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 40