m Hoe werkt de Chipknip? Wv •W Het belangrijkste verschil tussen de huidige magneetpassen en de chipknip is het aantal keren dat er verbinding moet worden gezocht met de centrale computers van de Rabobank. Richard Minnée, projectmanager bij informati sering betalingsverkeer: 'Of het nu gaat om geld opnemen of betalen, steeds weer is die verbinding nodig. Met de chipknip niet. Alleen op het moment dat de kaart wordt geladen, is er contact. Het betalen vindt lokaal plaats, dus de transactiekosten zijn laag. Het laden van de knip - er zeg maar elektronisch geld instoppen - lijkt voor de consument sprekend op het 'trekken van geld uit de muur'. De klant stopt zijn chipkaart in een op- laadapparaat (een old, ofwel oplaad- device). Hij toetst zijn pincode in en via een datalijn wordt verbinding ge legd met Interpay. Een computer con troleert razendsnel een aantal veilig- heidsgegevens, waarna de aanvraag wordt doorgestuurd naar de Rabo bank via het Rabo Telecommunicatie Netwerk. De computer van de Rabo bank beoordeelt of er voldoende saldo is en zo ja, dan gaat er langs dezelfde weg een akkoord terug en wordt de kaart met het verlangde bedrag gela den, dat is maximaal 500,-.' Oplaad apparaat Interpay computer c Interpay netwerk Laden chipkaart Chipkaart Telefoon netwerk Betalen Boekings gegevens chipautomaat Rabobank centrale computer Minnée: 'Die route is iets langer dan nu. Als een klant op dit moment geld opneemt, komt hij via het RTN meteen in onze computers terecht. Naar die situatie willen we op termijn ook met de chipknip toe, maar het was nu handiger en sneller om de zaak via Interpay te laten lopen.' Goed, de klant, meneer Adema, heeft zojuist zijn kaart geladen met 150 elektronische guldens. Hij heeft honger en loopt naar de bakker voor een half bruin. Bij de bakker, of welke andere detaillist dan ook, staat een chip-automaat. 'Een halfje bruin graag', zegt klant Adema. 'Dat is dan f 1,60', zegt de bakkersvrouw. Adema trekt zijn pas, stopt die in de lezer en het apparaatje hevelt f 1,60 over van de pas naar het geheugen. De pas fun geert daarbij als portemonnee, de bits en bytes als geld en het geheugen van de kaartlezer als kassa. De winkelier kan het saldo op de kaart niet lezen. De hele handeling gebeurt off-line, zoals het in goed Nederlands heet, er komt geen verbinding met welke cen trale computer ook aan te pas. Als Adema buiten staat, heeft hij nog f 148,40 in zijn chipknip. De chipautomaat van de bakker is 1,60 rijker. Nu wil de bakker dat geld natuurlijk graag op zijn rekening zien. Daartoe is wel weer verbinding nodig met de centrale Inter- paycomputer. Minnée: 'Afhankelijk van de keuze van de winkelier zoekt de chipautomaat van de detaillist een maal per periode (dag, om de dag, week) con tact met de Interpay- Rabobank Telecommunicatie netwerk computer. Beide computers zeggen netjes hallo tegen elkaar, waarna het saldo uit de chipautomaat wordt over geheveld naar Interpay en van daaruit doorgestuurd naar de Rabobank, via het normale overboekingscircuit. Meestal zal dat 's avonds of 's nachts gebeuren, als er weinig telefoonver keer is en de tarieven laag zijn. Overi gens kan de winkelier ook direct bel len, als hij bijvoorbeeld na sluiting stijd altijd de telefoon eruit trekt of de elektriciteit uitschakelt. Daarnaast is er nog een voorziening ingebouwd dat de chipautomaat zelf contact op neemt, als zijn geheugen vol is. Voor middenstanders die het maar een eng idee vinden dat 'onzichtbaar' geld wordt opgeslagen in een computerge heugen, is er een geruststellende pro cedure ontwikkeld.' Minnée: 'Stel dat de chipautomaat een beetje stuk gaat, hij kan bijvoorbeeld niet meer bellen. Dan kan er met speciale apparatuur toch contact worden gelegd met het geheugen van het betaalapparaat en kunnen in elk geval de transacties worden bekeken. Veel erger is het wanneer er brand komt of een dief, die het hele apparaat meeneemt en zegt: 'Je kunt hem voor duizend gul den van me terugkopen'. In beide ge vallen, zo is afgesproken, vindt er middeling plaats. Er wordt bekeken hoeveel geld de automaat gemiddeld bevat en dat bedrag wordt dan aan de winkelier uitgekeerd. Zijn de kas sabonnen er nog, dan kunnen die na tuurlijk ook dienen ter controle. In feite is het hele systeem voor de win kelier veiliger dan een gewone kassa. Allereerst omdat er geen contant geld meer is, daarnaast omdat er die mid delingsmethode is voor gevallen van diefstal, brand of het volledig uitval len van het apparaat.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 37