Euro- en Rabopas straks boveiulien zijn 'D Ontwikkelingen Voor alle duide lijkheid: de mag- neetstrip ver dwijnt niet! Als vanaf september de eerste vloed aan chipknips Ne derland over spoelt, betekent dat niet het de finitieve einde van de inmiddels zo vertrouwde donkere strepen op de achterkant van de Euro- en Rabopas. I ie strepen blijven maar er komt een voorziening bij', zegt Cees Hoogkamer, pro jectmanager Passen Cards van Ra bobank Nederland. 'Elke pas die zeg maar na de zomer wordt uitgegeven, zal naast de magneetstrip zijn voor zien van een chip. Een piepklein stuk rekentuig - op een doorsnee vingerna gel passen er al gauw vier - die de kaart een compleet nieuwe functie geeft, namelijk die van portemonnee. De hybride-pas noemen de deskundi gen hem, het nieuwe stukje 'plastic' waarvan alleen al de Rabobank er in krap anderhalf jaar tijd 5,5 miljoen zal uitgeven. Een kruisingprodukt dus, zoals het woordenboek zegt, dat zowel de 'oude', magneet striptechnologie, als de nieuwe chiptechnologie in zich verenigt. Een pas dus ook, die alles kan wat met de huidige kaart mogelijk is, maar daar bovenop nog veel meer mogelijkheden krijgt.' Weinig mogelijkheden in magneetstrip 'Eigenlijk', zegt Cees Hoogkamer, 'ging iedereen er vanuit dat de chip knip er pas na het jaar 2000 zou komen. Toen de magneetpas vijftien jaar geleden groots in de markt werd gezet, wisten we dat het een verganke lijk middel was. De mogelijkheden ervan zijn beperkt, veel meer dan geld opnemen en bij een betaalautomaat ermee afrekenen kan er niet mee. Maar het was een mooi overgangspro- dukt, dat banken en bedrijven de tijd gaf in alle rust te werken aan een op volger met chiptechnologie. Die rust heeft echter maar kort geduurd, door de snelle technologische ontwikkeling aan de ene kant en de druk van de concurrentie en detailhandel aan de andere. Vandaar dat we nu al zo'n vijf jaar eerder de overstap moeten maken.' Alles op z'n kop Met jg vernieuwing van het Europassenbestand net achter de rug, zet de komende operatie verschil lende geledingen van de bank behoor lijk onder druk. Niet alleen omdat er nu een complete vervanging moet komen, maar ook omdat daarbij en passant een heel nieuwe techniek moet worden ingevoerd met alle hobbels en obstakels van dien. Om maar wat te noemen: alle geldautomaten in Neder land moeten worden aangepast zodat ze ook geschikt zijn voor de chipknip. Cees Hoogkamer: 'In eerste instantie is ervoor gekozen naast deze automa ten een extra apparaat te plaatsen waarmee de consument zijn chipknip kan laden. Dat was het snelste te reali seren. Het streven is om aansluitend alle geldautomaten zo om te bouwen dat dezelfde gleuf zowel magneetstrips als chips kan lezen. Voor de Rabo bank alleen praat je daarbij wel over ruim 2.000 machines. Overigens zijn ook dan de oplaadautomaten nog be langrijk in verband met de lengte van de wachtrijen voor geldautomaten.' Eigen passenfabriek Nieuw is ook het personaliseren van de passen door Ra- bofacet. Tot dusver werden zaken als het aanbrengen van de naam op de pas en het beschrijven van de mag neetstrips buiten de deur gedaan, maar om een aantal redenen trekt de Rabobank dit proces nu naar zich toe. 'We willen ook af van grote vervan gingen', zegt Hoog kamer, omdat het zo'n druk legt op de organisatie. Neem de Rabobank Utrecht, die alleen al ongeveer dan 25.000 Europassen heeft uitstaan. Collectieve vervanging houdt voor die bank in dat er in heel korte tijd 25.000 klanten langs moeten komen. Natuurlijk lukt dat allemaal wel, maar het is voor iedereen prettiger als zo'n ingreep meer gespreid wordt. Daarnaast geeft het in eigen beheer personaliseren - en dus ook vullen van de chip - ons de flexibiliteit die we nodig denken te hebben. Stel dat straks de marketingafdeling met een heel mooi plan komt voor een extra functie van die chip, maar dat dat alleen haal- i 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 35