1 O dis Waar vind je een bank met 600.000 leden? En weike bank heeft het beharti gen van de financiële belangen van de leden tot hoofddoel verheven? Inder daad, dat doet alleen de coöperatieve Rabobank. Daardoor neemt de Rabo bank een bijzondere plaats in tussen de overige banken in ons land. Alle reden dus om stil te staan bij wezenlijke vragen als 'Wie zijn we?','Waar staan we?' en 'Wat willen we?' Het zijn stuk voor stuk ook vragen die centraal staan in de coöperatiediscussie, een discussie waarbij leden, bestuurders en direc teuren spreken over de toekomst van de Rabobank. Ook medewerkers voelen zich erbij betrokken. In dit dossier daarom feiten over de coöperatie, informa tie over de discussie en meningen van medewerkers. 15 In dit dossier informatie over de coöperatie die Rabobank heet

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 31