STRAND jj ss 1 e r Ontwikkelingen Tour de France 1996 Detachering Colofon Lokaal Centraa Zon, zee, strand en de Duitse klant. Ra bobankmede werkers in Nederlandse toeris tenplaatsen over zomer se clichés bij de 'vakan- tiebank'. Kuilen graven, vogels kijken, slapen in de auto en bankmedewerkers die zelf nooit op zomerva kantie kunnen. Klopt dat? De Rabobank discussieert over haar coöpera tieve identiteit:'Wie zijn we, waar staan we en wat willen we?' Achtergronden, meningen en feiten in het dossier. De Euro- en Rabopassen krijgen vanaf september een chip. Dat maakt de kaarten ook tot een chipknip. De technologische ontwikkeling van de chipkaart en de werking van de nieuwe betaalpassen. Ch'Pknip Breukink bereidt zich mentaal en fysiek serieus voor. Evenals de rest van de ploeg van Jan Raas. Energie is belangrijk. Eten de renners dezer dagen vette varkenslapjes of houden ze het bij een mueslireep?^ Om overplaatsing van de plaatselijke bank naar Raboban Nederland zit niet J elke medewerker te|§ springen. De onzeke re toekomst van detachering is een tijdelijke last die vaak postitief uit pakt. RaboMagazine is het intern maga Aan dit nummer werkten Redactie adres Vormgeving zine van de Rabobankorganisatie verder mee Interne adrescode UCR 519, Volta, Utrecht bestemd voor alle medewerkers, Bart Ettekoven Postbus 17100, bestuurders en gepensioneerden. Dick van de Schraaf 3500 HG Utrecht Druk Lithografie Jos Smeets Telefoon (030) 216 20 83 Habo DaCosta, Vianen RaboMagazine verschijnt maande Paul Vreuls Telefax (030) 216 19 04 lijks. Anton Logemaan E-mailadres via Internet RaboMagazine@rn. ra bobank. nl RaboMagazine wordt gedrukt op Reviva, minder milieu belastend Ie jaargang, nummer 2 -juni 1996 Fotografie Capital Photos Abonnementen administratie papier. Redactie Johan Witteveen Wijzigingen uitsluitend schriftelijk Stan Polman (hoofdredacteur) Hans Lebbe aan: Lucette Mascini Cor Vos Centraal Abonnementen Beheer, Mariëlle Oostveen Fer Traugott BC102A, Postbus 80, Piet Philipsen Gerard Vlekke 5680 AB Best Caroline Renette Lé Giesen Axipress 3 Poot Medewerker Hein Geertsma van de Rabobank Heerenveen over zijn leven als Friese Rabobank medewerker, het Rabosprintklassement in de Zuid-Friese wielerronde en het imago van 'zijn sportdorp' Heerenveen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 2