Beleggingsadviescommissie Directie en Staf tot 1 maart 1996 Deelnemersraad per 21 mei 1996 L. Brink, voorzitter J.M.N. Bol, plv. voorzitter A.A. van den Ban, secretaris Mw. W. Hole-Kerkhof, plv. secretaris Mw. P.M. van Empel-Rooijackers Mw. drs. J.T.M. van Mal-Schreurs P.H. van Gerven K. Joon Mutaties in de Deelnemersraad Op 12 april 1995 overleed na een ziekte van enige jaren Mevrouw mr. Diane Fonteyne. Ze was lid van de Deelnemersraad sinds 1990. De heer G.L.B. van Neerven verliet per 31 december 1995 de Rabobankorganisatie. Zijn plaats in de Raad is ingenomen door de heer P.J.C.M. Swinkels. De Beleggingsadviescommissie adviseert het Bestuur en de Directie ten aanzien van het te voeren beleggingsbeleid. Deze is ten gevolge van de integratie samengevoegd met de beleggingscommissie van Interpolis. Beleggingsadviescommissie tot 1 maart 1996 Prof. dr. C.K.F. Nieuwenburg, voorzitter Drs. H. Visser, (Rabobank Nederland) Drs. G. de Bruin Mr. G. Wieringa A.B.J.M. de Hoon, algemeen directeur Drs. A.A. van Hienen, hoofd Beleggingen, adjunct-directeur R.H. van Os, hoofd Actuariaat Pensioenbeleid (tot 1 februari 1996) K. van der Ven, hoofd Bedrijfsvoering Control B. Kooiker J.M.W. Kortekaas Drs. N.P.L. van Leengoed L. Spandaw P.J.C.M. Swinkels K. Talma J.G. Wessel

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 28