Zo functioneert het Rabobank Pensioenfonds Bestuur Deelnemersraad Ook na de integratie met Interpolis behoudt het Fonds een eigen Bestuur en Deelnemersraad. Het Bestuur wordt gevormd door twaalf leden; zes werkgevers- en zes werknemersvertegenwoordigers vanuit de Rabobankorganisatie. Het Bestuur stelt het beleid van het Fonds vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Bestuur per 21 mei 1996 W. Meijer, voorzitter J.A.G. Dirks, plv. voorzitter Mw. M.A.G. van Berlo, secretaris Drs. P.J. de Wit, plv. secretaris J.M. Allerts Drs. RM. Burghouts Bestuursmutaties Dr. ir. M.RM. Vos J. van Rijn RA De Deelnemersraad is een vertegenwoordigend college van alle deelnemers en gepensioneerden van het Rabobank Pensioenfonds. De Raad bestaat uit vijftien leden: dertien deelnemers en twee gepensioneerden. De Raad adviseert het Bestuur ten aanzien van het te voeren beleid en over wijzigingen in het pensioenreglement. De Deelnemersraad benoemt de werknemersvertegenwoordigers in het Bestuur. P.A. de Groot Mw. H.M. van der Harst H.W. Jacobs Drs. J.J.A.H. Klein Breteler P.M.G. van Schijndel H. Snijders J.H. Olijve

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 27