Mutatieoverzicht pensioenvermogen (in miljoenen guldens) 1995 1994 Stand op 1 januari 4.801,7 4.704,5 Bij Premies en waarde-overdrachten 119,0 138,5 Beleggingsresultaten 535,7 75,1 Overige opbrengsten 2,2 2,4 656,9 216,0 Af Pensioenuitkeringen 106,8 99,2 Uitvoeringskosten 13,4 13,3 Afkoopsommen en waarde-overdrachten 6,2 5,9 Mutaties herverzekerde pensioenverplichtingen 0,8 0,3 Overige lasten 0,1 0,1 127,3 118,8 Stand op 31 december 5.331,3 4.801,7

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 25