Verkorte jaarrekening 1995 Balans (per 31 december 1995) Activa (in miljoenen guldens) 1995 1994 Beleggingen 5.139,8 4.602,2 Herverzekerde pensioenverplichtingen 87,6 88,4 Roerende activa in eigen gebruik - 0,3 Overige vorderingen 138,3 165,4 5.365,7 4.856,3 Passiva (in miljoenen guldens) 1995 1994 Voorziening pensioenverplichtingen 4.578,5 4.277,3 Overige voorzieningen 752,8 524,4 Pensioenvermogen 5.331,3 4.801,7 Overige schulden 34,4 54,6 5.365,7 4.856,3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 24