Prima beleggingsjaar Cijfers aan het einde van 1995 Waardevast pensioen in 1995 In 1995 daalde de rente fors. De koersen van obligaties en aandelen stegen als gevolg daarvan tot aanzienlijke hoogten. Het rendement over 1995 was dan ook een stuk beter dan in het jaar daarvoor. In 1995 was het rendement 11,3 procent. In 1994 kwam dat niet hoger dan 1,6 procent. Bij de externe performance-vergelijking door een onafhankelijk bureau kwam het fondsrendement uit op 14,2 procent tegen 14,7 procent als gemiddelde van alle deelnemende pensioenfondsen. Het verschil werd veroorzaakt door een lager rendement op vastgoed en onderhandse leningen. Op aandelen en obligaties werd een hoger dan gemiddeld rendement behaald. Totaal aantal verzekerden 57.703 De pensioenaanspraken die pensioentrekkenden en oud-deelnemers opbouwden, waren in 1995 waardevast. Dat wil zeggen dat ze aan de inflatie konden worden aangepast. In 1995 werden de hiervoor genoemde aanspraken verhoogd met 2,10 procent. waarvan: Deelnemers Pensioentrekkenden Oud-deelnemers Door werkgevers betaalde premies Uitgekeerde pensioenen ƒ119 miljoen ƒ107 miljoen 35.002 4.971 17.730

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 23