positieve adviezen van de Deelnemersraad en de Ondernemingsraad, besloot het Bestuur in zijn vergadering van 29 februari 1996 tot integratie met Interpolis. De feitelijke integratie vond plaats op 1 maart 1996. Het pensioenbedrijf In hoofdlijnen werd besloten tot: -integratie van de pensioenactiviteiten van het Rabobank Pensioenfonds en Interpolis in de subunit Pensioen. De subunit is onderdeel van de businessunit Collectieve Voorzieningen Zorg van Interpolis. De subunit Pensioen is gevestigd in het gebouw van Rabobank Nederland in Hoog Catharijne. -integratie van de beleggingsactiviteiten van het Rabobank Pensioenfonds en Interpolis in het Concernbedrijf Beleggingen van Interpolis. Het Concernbedrijf is gevestigd in Tilburg. Vanaf 1 maart 1996 geeft de heer A.B.J.M. de Hoon leiding aan de nieuwe subunit Pensioen en leidt drs A.A. van Hienen het Concernbedrijf Beleggingen. Meer taken Door de integratie is een nieuw pensioenbedrijf van Interpolis ontstaan. Hier is - naast een beheersgroep voor verzekerde relaties - ook een beheersgroep ontstaan voor dienstverlening aan pensioenfondsen. Deze groep draagt voortaan zorg voor de uitvoering van het contract met de Rabobankorganisatie. Het Fonds en zijn medewerkers Op de integratiedatum waren er 53 medewerkers in dienst van het Fonds. Hiervan zijn er 46 herplaatst binnen Interpolis. Voor de overige medewerkers is een functie gevonden binnen de Rabobankorganisatie. Het Bestuur dankt alle medewerkers van het Fonds voor de inzet die ze in het afgelopen, moeilijke jaar hebben getoond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 19