Voorwoord Eind 1995 kwam de integratie tussen het Rabobank Pensioenfonds en Interpolis tot stand. In dit verkorte jaarverslag over het jaar 1995, dat bestemd is voor alle deelnemers en gepensioneerden van het Fonds, leest u waarom gekozen werd voor deze integratie. De Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie blijft bestaan als ondernemingspensioenfonds van de Rabobankorganisatie met een eigen Bestuur en Deelnemersraad. De integratie heeft geen gevolgen voor de financieringsovereenkomst en pensioenreglementen. Voor u als deelnemer of als gepensioneerde verandert er dus niets. Waarin komt dan de integratie tot uiting? Die zit in het uitvoeringsapparaat van het Fonds. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben dan ook grote consequenties voor een aantal van de medewerkers van het Fonds en voor de plaats van vestiging. Tussen de bedrijven door kregen uiteraard de gebruikelijke zaken bij het Fonds ook de nodige aandacht. De ontwikkelingen op pensioengebied werden nauwlettend gevolgd en waar mogelijk werd meegedacht en meegewerkt. U leest er meer over in het hoofdstuk 'Vadertje Staat gaat zelf met pensioen'. Voor de beleggingen van het Fonds was het een zeer gunstig jaar. En dat was meer dan welkom na het niet erg florissante jaar 1994. In dit jaarverslag treft u ook een aantal kerncijfers en de verkorte jaarrekening aan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 16