Friese wielrenners sprinten o finish voor de Rabobank Aalten Lokaal Centraal Hein Geertsma: 'Heerenveen is een echte sportplaats' 'Heerenveen heeft een heel sportief imago. Daardoor denkt iedereen dat het een grote stad is. Maar we zijn een dorp.' Hein Geertsma is financieel adviseur bij de Rabobank Heerenveen en fietsfanaat. Hij organiseert sinds 1991 het Rabo- sprintklassement in de Wielerronde van Zuid-Friesland. Ïlflï Heerenveen - Je zou het niet direct zeggen, maar Hein Geertsma (50) verruilt regelmatig het strakke bank- kostuum voor een snel wiel- renpak. Hij zet de wekker op vijf uur en zit tegen zessen op het zadel om in alle vroegte te gaan koersen door het Friese polderland schap. Samen met dertig col lega's van de Friese Rabo- banken fietst hij minimaal vier keer per jaar met de Friese Rabofietsclub een tocht van minstens honderd kilometer en maximaal twee honderddertig in de Elfste dentocht. Voor de lol, want bij wedstrijden staat hij lie ver te kijken aan de finish dan dat hij er zelf over heen sprint. Geldprobleem Ooit was een kletspraatje bij de eindstreep van de Ronde van Zuid-Friesland een goede gelegenheid om Geertsma te polsen voor een functie in het bestuur van de plaatselijke wielrenvereni- ging Olympia. Geertsma:'Dat is nu vijf jaar geleden. Ik was helemaal geen lid van Olympia, maar de toenmalige voorzitter Zwart kende ik nog van vroe ger uit de buurt. Zwart werk te destijds bij de fietsenfa- briek Batavus. Hij vroeg of ik penningmeester wilde wor- den van Olympia. Dat leek me wel leuk. Van het een kwam het ander. Als be stuurslid was ik voor het eerst bezig met de organisa tie van de Ronde van Zuid- Friesland. Dat is een tocht van 170 km door Heeren veen en omstreken. Natuur lijk kwam ook het geld dat we nodig hebben voor de or ganisatie van de Ronde aan de orde. Dat is elk jaar weer het probleem.' Veertig dorpen Geertsma strijkt wat langs zijn baard en bedenkt hard op waarom dat geld van de Rabobank zou moeten komen.'De Ronde van Zuid-Fries land komt langs een stuk of veer tig stadjes, dorpen en ge huchten. Bijna allemaal heb ben ze een Rabobank. Met die gedachte vatte ik het plan op om het Rabo-sprint- klassement in het leven te roepen. Ik dacht: Dat zou leuk zijn. Om een sprint te houden voor de Rabobanken waar de wedstrijdrenners langs fietsen. Die banken kunnen mooi het hele spek takel sponsoren.'De bankier leunt in zijn stoel achterover en resumeert de voordelen van zijn functie bij de bank in het sociale leven.'Als Ra- bobankmedewerker kan ik dat makkelijk regelen. Bena der ik een plaatselijke bank, dan is dat heel anders dan dat iemand van buiten de Rabobank dat doet.Tegen Olympia zeggen de banken al gauw: Neeeh. Daar doen we niet aan mee. Althans, dat schat ik zo in.' Foto in krant Geertsma is een betrok ken Fries met hart voor'de dorpscultuur'. Hij kent beide kanten: de bank en de inwo ners van de Zuid-Friese plaatsjes. Zelf is hij geboren en getogen in het nabij Heerenveen gelegen Ak- krum. 'De Rabobanken spe len er een belangrijke maat schappelijke rol. De bank is betrokken bij het dorp. Door het Rabo-sprintklassement komen kleine dorpen in de publiciteit. Al zou de pers er méér aandacht aan kunnen besteden. Die noemt het Rabo-sprintklassement maar zelden. Het plaatselijke weekblad 'Heerenveense Courant'versloeg het sprint klassement wel en plaatste zelfs een foto van de prijsuit reiking door Hoyte Harings- ma, de directeur van Rabo bank Menaldum - een dorp ten westen van Leeuwarden.' Dagbladen zwijgen Haringsma is ook lid van de PR-commissie van de Frie se Rabobanken. Een kleine teleurstelling kan Geertsma niet verbergen. De dagbla den zwijgen structureel over de sprints voor de Raboban ken. Maar daar tegenover staat dat Radio Fryslan ruim aandacht besteedde aan de sprints. Geertsma leeft op: 'Die omroep wordt in Fries land goed beluisterd. Om een Rabo-stempel op het wielerweekend te drukken De Rabobank Aalten hoefde niet naar het Haagse Mauritshuis voor Vermeer. Want in de hal hangt een échte reproductie van Vermeers 'Gezicht op Delft'. Dat is een tijde lijke kunstuitleen door het artsenechtpaar Klein. Oud-huisarts Klein kreeg de kopie in de zestiger jaren van zijn inmiddels overleden melkboer Blanksma uit het Friese St. Anna's Parochie. Mevrouw Klein kwam op het idee om het schilderij tij delijk af te staan nadat zij in de krant las over de Vermeer-expositie in Den Haag.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 12