'De bank financiert stamperkes voor de groei en bloei van Boxtel' Lokaal Centraal Rab o - trein fluit startsein Rabobank-directeur Van der Horst heeft dollartekens in zijn ogen Geert van der Horst (34) is ruim twee jaar di recteur van Rabobank Boxtel. Door zijn mede werking betalen de 25 duizend Boxtelaren dit jaar met eigen munt: Het stamperke. De 15 duizend nieuwe munten zijn er ter gele genheid van de opening van de ontsiuitingsweg 'Keulse Baan'van de snelweg A2 naar het industrieterrein La- donk bij Boxtel. De jonge di- rekteur vertelt over zijn band met het Boxtelse stamperke. Oude kluis 'De VVV van Boxtel kwam zelf bij mij met het initiatief voor de stamper. Dat was in januari van dit jaar. De Rabo bank knapte toevallig een oude kluis voor de VVV op. In een gesprek daarover ver telden ze hun plannen. Het slaan van de munt kost geld. Zo legde VVV de link met Ra bobank Boxtel.' Van der Horst leunt losjes achterover in zijn stoel. Hij heeft er zelf ook wel wat aan als het de Boxtelaars goed gaat:'De Rabobank vaart wel bij de groei en bloei van Boxtel'. De Boxtelaars moe ten het stamperke wel di- rekt associëren met de Ra bobank. Want naast de fi nanciering van het slaan, staat de Rabobank garant voor de weer inwisselbaar heid van de stampers. De Boxtelaars kunnen de stam perkes kopen aan de balie van de Rabobank en de VVV voor vijf gulden tot eind 1997. De Boxtelse midden standers accepteren de stamper tot dan als vijf gul den. VVV vangt geld 'Dat alle stamperkes bij de Rabobank terugkomen, zit er niet in', stelt Van der Horst. De maker van het stamperke, de RijksMunt in Utrecht, rekende de VVV een sommetje voor met een malse uitkomst: een 'hoog versterf'. Dat betekent dat veel Boxtelaren de stamper waarschijnlijk niet inwisse len na 31 december 1997 omdat ze de munt bewaren als souvenir, of omdat hij kwijt is geraakt. De initiatief nemers koppelden 'de muntsterfte'terug naar Van der Horst om te vragen dat wel acceptabel was voor de Rabobank.Van der Horst legde dat die zelfde avond nog voor aan het bestuur en de raad van toezicht van Ra bobank Boxtel tijdens een gecombineerde vergadering in zijn kantoor. De bestuur ders waren het unaniem eens. Van der Horst belde diezelfde avond de even eens vergaderende VVV op om het fiat te geven. In het gunstigste geval vangt de VVV daardoor vijfenzeven tigduizend gulden (5 maal 15 duizend nikkelen stam perkes die niet terugkeren). Dat geld is voor activiteiten om Boxtel te promoten. Snelle carriéreman Daar is Van der Horst he lemaal voor. Hoewel hij zelf uit Eindhoven komt en pas vier-en-half jaar in Boxtel werkt en woont, gaat hij 'honderd procent voor Box- tel'.Typisch een uitspraak voor de snelle carrièreman, die zijn succes lijkt te dan ken aan een recht-toe-recht- aan strategie.'Ik zit in heel wat besturen',zegt hij, toch nog enigszins bescheiden. Van der Horst noemt een De eerste Rabotrein staat sinds mei op de speelplaats van de Sint Nicolaasschool in Oss. Dat is een geschenk van de Rabgbank Oss ter gelegenheid van het vijfentwintij rige bestaan van de basisschool. De locomo tief met steenkoolwagen is een houten klimtoestel dat in twee delen op het speelterrein staat. De school ligt i^ften woonwijk dicht tegen het stadscentrum. Na schooltijd kun nen alle buurtkinderen er op spelen. Op de neus var de tre^n staat met grote letters 'Rabotrein'. Als startsein bliezJr tw honderveertig leerlingen in NS-kostuum tegelijk op een fluitje. Zo legde Rabobank Oss de link met de leus: Rabo bank, een fluitje van een cent!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 8