'Vrouwen naar de Rabo-top, (yp1^, April Vrouwenemancipatie. Er is beleid, jazeker. Volgens dat lEwdg'SO® WDCn] ÖD beleid worden gelijke kansen geboden aan vrouwen en mannen. En de cao bepaalt dat bij werving en selectie, bij gelijke geschiktheid de voor keur wordt gegeven aan een vrouwelijke kandidaat. De Rabobankorga- nisatie is niet van plan vrouwen vóór te trekken om de getalsverhoudin gen in functies op half/half te krijgen. Het past niet in deze tijd om vrouwen met een speciale behandeling naar voren te schuiven. Mede werkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun loopbaan. Vrouwen moe- ten daarom zelf hun carrièreroute bepalen en over hun belangen waken. Op de werkplek en in vertegenwoordigingen als Ondernemingsraad en Caar. De vrouwen bij de Rabobank. Wat zijn hun kansen en mogelijk heden? Hoe denken zij er zelf over? Ettekoven over RaboTop40 rèm BN tedere maand schrijft geschie denis. RaboMagazine schrijft mee in de nieuwe rubriek Update. In één oogopslag is te zien wat tijdens de afgelopen maand in en rond de Rabobank is gebeurd. Een commentaar geeft kijk op de achtergronden. Presentator Bart Ettekoven van de Rabo Top 40 is veel op stap. Deze bekende Nederlander (ex-GTST) neemt over al in het land ook de presentatie van de Rabo Top 40 Music Tour voor z'n rekening. Z'n beleve nissen schrijft hij op in z'n maandelijkse column in RaboMagazine.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 3