Een nieuw blad ^jt jS |net eerste nummer van RaboMa- gazine. Het zou een opvolger van de oude en vertrouw de Raboband kunnen zijn. Maar dat is maar gedeeltelijk waar. Want veel van de informatie uit dat blad is nu te vinden in de Rabokrant. Veel actueler dan de tweeweke lijkse'band'kon bieden. Wat RaboMagazine wel is? Kijk en lees. Betrek daarbij de Rabokrant en Bank in Beeld. En straks de informatie die op de pc wordt aangeboden. In die nieuwe'interne communicatiestructuur'zal RaboMa gazine z'n eigen rol vervullen met achtergrondartikelen over allerlei onderwerpen. Waarin mensen de hoofdrol spelen. Kritiek wordt niet gemeden. Het is even wennen aan het nieuwe blad. Voor de lezers en voor de makers. Reacties kunnen de redactie stimuleren. Ze zijn méér dan welkom. Ideeën ook. Langzaam maar zeker hoopt RaboMagazine een vast plaatsje te veroveren bij heel veel lezers op het werk of thuis. s s i e r Ontwikkelingen Wielrennen De euro: Wat is dat?! Nederland raakt waarschijnlijk de gulden kwijt en zal in de volgende eeuw betalen met een Europese munt. Wat is het nut daarvan? Welke veranderingen staan ons op korte ter mijn te wachten? In het dagelijks leven? En in het werk op de bank? In het dossier staan de antwoorden. Lokale Rabobanken timmeren aan de digitale snelweg De Rabobank heeft lokale Trefpunten op het internationale Internet. Die geven lokale toegang tot Internet en tot lokale informatie. Daarmee hebben plaatselijke banken een uniek marketinginstrument jnJtanden. Gemiddeld 36 uur per week werken. I i Dat 's ^et eerste ^Öj i|[ïi onderwerp van zj/tl 'De Spraakmakers'. Steeds op een andere manier geven mensen uit de Rabobank hun mening over een actueel onderwerp. Een directeur van een bank en een voorzitter van een ondernemingsraad doen de aftrap. Een spraakmakend tweegesprek. Colofon RaboMagazine is het intern maga zine van de Rabobankorganisatie bestemd voor alle medewerkers, bestuurders en gepensioneerden. RaboMagazine verschijnt maande lijks. Ie jaargang, nummer 1 - mei 1996 Redactie Stan Polman (hoofdredacteur) Lucette Mascini Mariëlle Oostveen Piet Philipsen Caroline Renette Aan dit nummer werkten verder mee Bart Ettekoven Dick van de Schraaf Jos Smeets Paul Vreuls Fotografie Capital Photos CareI van Hees Hans Lebbe Cor Vos Ron Willebrands Redactie adres Interne adrescode UCR 5 1 9, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht Telefoon (030) 216 20 83 Telefax (030) 216 19 04 E-mailadres via Internet RaboMagazineêrn. rabobank.nl Abonnementen administratie Wijzigingen uitsluitend schriftelijk aan: Centraal Abonnementen Beheer, BC102A, Postbus 80, 5680 AB Best Vormgeving Volta, Utrecht Druk Lithografie Hobo DaCosta, Vianen RaboMagazine wordt gedrukt op Reviva, minder milieu belastend papier. De bus van Heerlen 'bobank naar Maastricht. De renners komen eerst. Pas daarna de VIP's en de pers. Zo zijn de regels in het heiligdom van de Rabobankploeg: de bus, die 750.000 kostte. Een reportage uit de Amstel Gold Race, de buslijn Heerlen-Maastricht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 2