Niels Koning: Meer tijd voor studie Hans Luteijn: Studie anders voorbereiden transacties, heeft maar één reden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze plaatse lijke markt, onze klant dat vraagt. Maar er is nog iets. Ik hoorde je zeg gen: op zaterdag is er een andere sfeer. Nou, dat is ook zo en hoe komt dat? Op dit moment is het gros van de mensen op zaterdag vrij en een grote groep daarvan vindt het heerlijk om even die bank binnen te stappen. Ge zellig, een andere sfeer, adviesdiensten die anders verlopen, het speelt alle maal een rol. En wat dat allemaal op levert, ik zou het niet durven zeggen, in geld misschien helemaal niks. Wij hebben wel gezegd: als we een jaar verder zijn, kij ken we nog eens Otten: 'Sterker nog, het is verliesge vend naar mijn idee. Als je kijkt naar het soort transacties dat gedaan wordt, de kastransacties, dat hoeft niet op zaterdag. Je hoeft op zaterdag je kassa niet open te houden want dat levert geen stuiver op. Het gaat om je adviesdiensten en die gesprekken vin den wel plaats maar daarvan denken wij dat het een stukje substitutie is van de rest van de week naar de zater dag toe.' reden heb ik in de werkgroep gevoch ten om de kantoren op zaterdag weer dicht te krijgen. Dat is me niet gelukt, althans voor twee kantoren is het ge lukt. Een proef van zes maanden vond men te kort en daar kan ik in mee gaan. Bovendien zit je met de concur rentie; gaat die op zaterdag open, dan kun je niet achterblijven.' Uit concurrentie-overwegingen kun je niet achterblijven. Aan de andere kant, als alle banken straks op zater dag open zijn, lijkt vergroting van het marktaandeel, van de omzet uitgeslo ten. Vos: 'Ik denk dat je het allemaal weer moet plaatsen in de tijd zoals die nu is. Wat zijn de ontwikkelingen in de markt, dat is het belangrijkste. Dat wij zijn begonnen met de za terdagopenstelling voor alle bankdiensten, dus inclusief kas- Door de invoering van de 36- urige werkweek beeft Niels Koning (25) meer tijd voor zijn beao-studie. De cliëntadviseur van de Rabobank Hoorn is daarom dik tevreden met zijn nieuwe werktijden. Sedert oktober 1995 werkt bij dagelijks van 8 tot 16.30 uur, met de vrijdagmiddag vrij. Daardoor kan ik me goed voorbereiden op mijn studiedag op zaterdagochtendHoopt zijn werk zich niet op, nu bij vier uur per week mist'Nee. Ik boef ook niet barder te werken. Het is vooral een kwestie van anders indelen. De keuze voor ADV in plaats van loonsverhoging is voor hem de juiste geweest. 'Ik heb nu meer aan extra vrije tijd dan aan extra geld." Dat beaamt zijn vriendin Linda Grandiek met wie Niels Koning samenwoont. 'Ik werk ook', zegt ze, 'dus we hebben niks te klagen. Nee, ik ben heel blij voor hem. Hij kan de tijd goed gebruiken voor zijn studie. Of hij nu meer tijd heeft voor de afwas en om boodschappen te doen? Nee hoor, dat deed hij vroeger ook al!' Blij met de invoering van de 36- urige werkweek maar niet geluk kig met de invulling van de vrije middag, die bij eraan over heeft gehouden. Dat zegt Hans Luteijn (44), cliëntadviseur in de vervan- gingsdienst van de Rabobank Noordwest-Groningen in Leens. Per 1 april van dit jaar werkt hij dagelijks van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur, met nu dan de maan- dagmiddag vrij. Luteijn had ech ter liever de maandagochtend vrij gehad, om zich voor te bereiden op de meao-cursus, diezelfde mid dag. 'In de oude situatie - toen we nog AD V-dagen hadden - was de maandagmiddag voor rekening van de bank. 's Ochtends nam ik een halve AD V-dag op om mijn studie voor te bereiden. In de nieuwe situatie ben ik op maan dagochtend gewoon aan het werk en 's middags ingeroosterd maar moet ik naar school toe. Vrije tijd is er dus eigenlijk niet voor mij. Pas als ik klaar ben met die studie en in de schoolvakanties. In die zin ben ik erop achteruit gegaan Zijn vrouw, Janke Luteijn- Kruizenga, zegt weinig te merken van de extra vrije tijd van haar man.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 25