Ontwikkelingen Trefpunt op Internet: i O 'De belangstelling vanuit de markt is heel groot, ledereen wil iets met Internet, maar de meesten hebben er geen idee van hoe.' Met TrefPunt Nederland hebben wij als Rabobank in meer dan een op zicht het antwoord.' «pi De kogel is door de kerk, de Rabobanken gaan door met TrefPunt op het Internet.TrefPunt komt in heel Nederland beschikbaar voor de lokale banken. Wat TrefPunt precies is en wat de ervaringen zijn van proefgebruikers, vertelt dit verhaal. lokale ap van obank Kees Valster, directeur Bedrijfs voering bij de Rabobank Arnhem, is razend enthou siast over TrefPunt en steekt dat niet onder stoelen of banken. 'Het is een marketing-instrument van jewelste. Als je een presentatie organiseert voor lokale ondernemers over een bancair product, mag je blij zijn als er tien man verschijnen. Op twee bijeenkom sten over TrefPunt Nederland kwa men maar liefst 170 zakenlieden op dagen.' Jeroen Nas, projectleider TrefPunt Nederland van Rabofacet, grijnst als hij het verhaal van Valster hoort. Re latieversterking en verdieping zijn twee van de doelstellingen van Tref Punt Nederland en de opmerkingen van de Arnhemse directeur bevestigen dat het concept op die punten succes vol is. Nas: 'We wisten al tweeëneen half jaar terug dat we iets met Inter net konden doen voor onze klanten. Geen van de grote bedrijven in Ne derland was op dat moment actief met dit medium en van veel kanten werd gezegd dat de Rabobank te vroeg was. Maar door vroeg te begin nen hebben we nu een volwassen con cept klaar.' Eerste Nederlandse bank Rabobank Ne derland koos in eerste instantie voor de kortste weg. Vanaf december 1994 is er voor de surfers op het Internet een site beschikbaar, waar de bank zich heel nadrukkelijk als financiële instelling presenteert. Begin 1995 werd besloten om daarnaast een proef te doen met een min of meer neutraal platform waarmee de Rabobank zich onder meer opstelt als access-provider (toegangverlener) tot het Internet, net als bedrijven als Planet Internet, Eu ronet en XS4A11. Maar dan wel op een manier die bij de bank past. Plaatselijke informatie gart Bakker van de Telematica Business Groep en met Nas één van de stuwende krachten achter TrefPunt Nederland: 'De kracht van de Rabobank is van ouds her zijn lokale worteling. Als het In ternet de bank al van nut kon zijn, dan moest het gaan om een toepas sing die deze kracht benut. TrefPunt Nederland doet dat. Het platform is opgezet als een verzameling lokale sites. Elke bank staat het vrij om op

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 19