Welke landen zullen erbij zijn i Wanneer kan ik de euro in mijn portemonnee verwachten? Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld hypotheken, spaar rekeningen en pensioenen? Wat zijn de directe praktische gevolgen en moet ik mij hierop voorbereiden? Het hele EMU-proces is nó^i|to^pel vragen, onzekerheden en onduidelijKHBen omgeven. Deze tekst bevat onze interprefJPie van de ontwikkelingen rond de vorming van de EMU en is gebaseerd op door de Rabobank wj betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel aan deze brochure de uiterste zorg is besteed, kan de Rabobank voor eventuele (druk)fouten niet instaan en aanvaardt zij deswege geen aan sprakelijkheid. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Utrecht, april 1996.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 18