EURO in je portemonnee EURO in contracten Voordelen van de EURO Geen verlies Gulden wisselen in EURO je zu|{ tussen 1 januari en 1 juli 2002 al je guldenmunten en - biljetten in euro's moeten omzetten. Dat doe je bij de bank. In deze wisselperiode zijn de euro en de gulden nog wel allebei wettige betaalmiddelen. Na juli 2002 kun je in Nederland en in de hele EMU alleen met euro's betalen. Oude guldens ^|s je na ju|j 2002 toch nog een voorraadje gul dens in een oude sok tegenkomt, kun je die nog steeds bij de bank inleveren. Het bedrag wordt dan gewoon op je bankreke ning bijgeschreven. Maar in de winkel kun je er niet meer mee betalen. Chipknip je zu|t jn nabije toekomst steeds vaker gaan betalen met een chipknip, pin en creditcard. Hoe beter deze manier van betalen aanslaat, des te minder munten en bankbiljetten hoefje te zijner tijd in te wisselen. Geen provisie kosten Omdat er binnen het EMU-gebied nog maar één munt is, hoefje geen geld meer te wisselen als je naar een ander EMU-land gaat. Dit scheelt kosten. Voor bijvoor beeld bedrijven die internationaal zaken doen of voor toeristen kan deze besparing behoorlijk aantikken. Gemakkelijke prijsvergelijking je |<unt de prijzen van gelijksoortige pro- dukten in het euro-gebied gemakkelijker vergelijken. Omrekenen van de prijs van de ene naar de andere muntsoort is niet meer nodig. Hierdoor zul je misschien eerder een produkt in het buiten land gaan kopen. Meer financiële produkten je kunt straks kiezen uit meer fi nanciële produkten. Buitenlandse banken krijgen nog makkelijker dan nu al het geval is toegang tot de Nederlandse markt. Uiteraard zullen Neder landse banken zich ook meer op het buitenland richten. Contracten Qp dit moment werken juristen hard aan wetten die de continuïteit van gulden-contracten in de EMU moeten gaan garanderen. Meestal zullen de gulden contracten gewoon blijven doorlopen, maar zal de euro de gul den vervangen tegen de omrekenkoers die begin 1999 wordt vast gesteld. Andere getallen in de gulden-contracten, zoals de rentetypes of -tarieven en looptijden, veranderen niet. De waarde van de contracten blijft dus gelijk. Uitzonderlijke contracten uitzonderingen op deze regel zijn onder meer inge wikkelde contracten, sommige ECU-contracten en contracten met partijen in landen buiten de Europese Unie. Zodra hierover meer bekend is, krijg je informatie via de interne media van de Rabobank. Hypotheek Bij hypotheken veranderen bijvoorbeeld wel de getallen van de uitstaande bedragen, maar niet die van het rentetarief, het rentetype of de looptijd. Salaris en spaargeld pe getallen van de lonen in euro wijzi gen ook. De koopkracht van bijvoorbeeld arbeids overeenkomsten blijft gelijk. Dat geldt ook voor de waarde van saldi op bank en spaarrekeningen. Armer of Rijker Van de overgang van de gulden naar de euro word je niet armer of rijker. Een simpel rekenvoorbeeld kan dit duidelijk maken. Stel voor het gemak dat de omrekeningskoers van de euro precies twee gul den zou zijn. Om de waarde van je huis in euro's te bepalen, moet je de waarde in guldens door twee delen, maar de waarde van je hypotheek ook. Je salaris halveert alleen in getal. Dat geldt ook voor je uitgaven, de prijzen en de huren. Je koopkracht verandert dus niet: je kunt evenveel kopen als voor de omwisseling. Waarde pe gulden is momenteel een sterke munt, dat wil zeg gen dat de inflatie en de rente in ons land laag zijn. De waarde van de euro zal ongeveer even hard zijn als die van de gulden. De Europese Centrale Bank zal straks namelijk net als nu De Nederlandsche Bank blij ven streven naar lage inflatie.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 12