Tarieftabel Studentenkrediet per abonnement Het gaat de klant om de netto maandlast In de media Basisvoorzieningen Bij iedere wijziging in de debetrente automatisch een actueel tarievenoverzicht. Een abonne mentensysteem maakt dat nu ook mogelijk voor het Studentenkrediet. Banken kunnen zich hiervoor schriftelijk aanmelden bij Rabofacet. De Tarieftabel Studenten krediet is een inlegvel voor de brochure 'Studeren'. Na elke verandering in de debetrente verschijnt een geactualiseerde tabel. Abonneren op automa tische toezending kan met het Mutatieformulier Abonnementen of per brief bij Rabofacet Klantenservice, interne adrescode BB 210. Het artikelnummer is 90 0506, de besteleenheid is vijftig exemplaren en de stuksprijs is 0,30. Extra bestellingen van de tabel bij Rabofacet blijven mogelijk. Voortaan kan dat alleen schriftelijk, met de standaard bestelbon. Het artikelnummer is 0506, terwijl besteleenheid en stuksprijs eveneens vijftig en 0,30 bedragen. Deze bestelprocedures zijn gelijk aan die voor het Tarievenoverzicht Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-217 7008 Aanstaande zaterdag staan de wekelijkse Rabobank Reis- aanbiedingen opnieuw tussen de 'Vakantiespeurders' in De Telegraaf. De radiocommercial van de campagne Lenen is ook komende week weer een vast item op de radiozenders Radio 1, 2 en 3, Jazzradio, Classic FM en Skv Radio. Eigen Huis Het hypotheekrentepercentage van de Rabobank is gelijk aan of hoger dan dat van andere instellingen. Dat blijkt uit het rente-overzicht van De Woonconsument van april. Als echter wordt gekeken naar de netto werkelijke rente, dan valt het verschil met de andere aanbieders ineens erg mee. En dat vertaalt zich in een gering, vaak zelfs te verwaarlozen verschil van de netto maandlast. Het door de Rabobank opge geven rentetarief voor vijf jaar rentevast is gelijk aan het door de VSB-bank gehanteerde per centage. Dat is te zien in het bijgaand overzicht, dat uit De Woonconsument is overge nomen. Bouwfondshypotheken en de Postbank liggen daar 0,1% onder. Nationale Nederlanden lijkt met een per centage van 6,4% de beste aanbieding te hebben. Immers, daarmee duikt de verzeke ringsmaatschappij maar liefst 0,3% onder het tarief van de Rabobank. De klant hoeft niet lang na te denken, zou je zeggen. Met zo'n groot ver Rente-overzicht vijf grote hypotheekaanbieders per 26-03-1996 Rentepercentages gelden voor vijf jaar rentevast Naam opgegeven rente netto werkelijke rente 37,5%* 50%* Bouwfonds Hypotheken 6,6% 3,58% 2,25% Nationale Nederlanden 6,4% 3,46% 2,16% Rabobank 6,7% 3,61% 2,26% Postbank 6,6% 3,57% 2,24% VSB Bank 6,7% 3,65% 2,31% Belastingteruggave percentage schil moet het product van de Rabobank wel heel veel extra's brengen, wil het voor klanten interessant zijn. Niets is echter minder waar. De door de instellingen opge geven rentepercentages blijken namelijk onbetrouwbaar te zijn voor een eenduidige prijs vergelijking van hypotheken. Een veel betere vergelijkings maatstaf is de in het overzicht

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 6