Aanmeldingsformulier Basisvoorzieningen 9 Producttechnische cursus voor cliƫntadviseurs S.v.p. kopie zenden aan: Rabobank Nederland Bedrijfsbureau Personeelsmanagement Eindhoven Interne adrescode EZb.43 De cursus, die 1.930 kost, kan ook in company worden gegeven. Informatie hierover kunt u bij het Bedrijfsbureau RabobankAcademie krijgen. Naam 1. 2. 3. 4. Voorletters Handtekening kandidaat 5. Datum Handtekening directeur/hoofd activiteit: Banknaam: Bankcode: Aantal medewerkers: Telefoonnummer: Balanstotaal: Gegevens medewerker Naam en voorletters: Geboortedatum: Gevolgde vooropleiding: Overige cursussen: In dienst sinds: Huidige functie: Werkzaam binnen segment: Vervult deze functie sinds: cursusdag een voorbereidings opdracht maken. Dat kost ze twee a drie uur. De eerste voorbereidingsopdracht wordt twee weken voor het begin van de cursus verstuurd. Aanmelding kan met het afge beelde formulier. De exacte begindata zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Inlichtingen: Bedrijfsbureau RabobankAcademie 040-217 67 31 (aanmelding en cursusorganisatie) Cicero 040-217 7027 (cursusinhoud)

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 9