De bomen en het bos Privatisering ziektewet is race tegen de klok Acties Chipknip op een rij Voordelen BedrijfsZekerPlan 18 Bedrijvenadviesgroep Nu de portemonnee met klin kende munt binnenkort plaats maakt voor de Chipknip en de concurrent zich ook volop roert, staat een flink aantal acties met de betaalautomaat op stapel. Om door de bomen het bos weer te zien -en precies te weten wanneer een en ander speelt- alle acties in de bedrij- venmarkt nog even kort op een rij, te beginnen met de start, zo'n drie weken geleden. Vorige week verscheen in dit blad het eerste in een reeks artikelen over dit onderwerp. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004 Maart 17 april Mei/Juni 10 juni Juni t/m Oktober Oktober Oktober t/m December Oproep segment Bedrijvenadviesgroep om alvast beperkt aantal 'hot pros- pects' over de streep te trekken. Aanbod: nu een betaalautomaat, straks gratis een gecombineerde pin/chipautomaat. Nieuwe klanten ontvangen direct en bestaande klanten later een certificaat, waarmee ze hun betaal automaat gratis kunnen laten aanpassen. Sluiting inschrijving twee trainingen: één om het verkopen van betaalauto maten onder de knie te krijgen, en één om contracterend te kunnen optreden tijdens de informele momenten op seminars. Alle ins en outs over deze trai ningen staan in de brief van 19 maart. Ook zijn toen inschrijfformulieren meegestuurd. Praktische eendaagse verkooptraining en praktische training 'benutten van kansen tijdens klantenseminars'. Start grootschalige verkoopactie gecombineerde pin/chipautomaat. Zie RaboWeekblad 14. Organisatie lokale seminars 'Chipknip en betaalautomaat'. Start grootschalige actie aanbod voor losse Chipknip betaalautomaat. Aanpassing pin/betaalautomaten in gecombineerde pin/chipautomaten. Bedrijvenadviesgroep De privatisering van de ziektewet dreigt een race tegen de klok te worden. Met nog drie weken te gaan, spant het erom of zo'n 200.000 bedrijfsklanten zijn te winnen voor het BedrijfsZekerPlan, of in zee gaan met de concurrent. Om hen over de streep te trekken, werpt huisverzekeraar Interpolis een in verzekeringsland ongekend wapen in de strijd. Banken hebben het mandaat, zonder tussenkomst van Interpolis en binnen bepaalde grenzen de premie te verlagen. Ze kunnen daarmee slagvaardig reageren op offertes van de concurrent. Lang niet alle bedrijfsrelaties met één of meer werknemers hebben tot dusver -ondanks de ingangsdatum van 1 maart een verzekering afgesloten. Om een indicatie te geven: van de 200.000 bedrijfsrelaties van de bank hadden er tot eind maart zo'n 35.000 een offerte aangevraagd. Deze werkgevers oriënteren zich momenteel nog volop op de mogelijkheden en nemen vaak ook de concurrent in ogenschouw. Overigens hebben ze daarvoor niet meer zo lang de tijd. Om alsnog met terug werkende kracht, vanaf 1 maart, een verzekering te kunnen afsluiten, zullen ze vóór 1 mei een offerte moeten hebben aangevraagd. Interpolis heeft daarom een verkorte aanvraag procedure geïntroduceerd. Alles onder één dak Interessant is dat niet alleen de prijs de doorslag geeft, maar veel meer wat de verzekeraar verder nog te bieden heeft. Veel werkgevers hebben namelijk sterke voorkeur voor 'alles onder één dak', zo blijkt uit onderzoek. Dat wil zeggen: van verzekering tot ziek- en herstelmeldingen en uiteraard ook de Arbodienst. Vaak leven ze in de veronderstelling dat Alles onder één dak. Met één melding zijn verzekeraar, Arbodienst en bedrijfs vereniging geïnformeerd. Gratis elektronische werkgeversapplicatie (softwarepakket). Maandelijkse uitkering, dus werkgever hoeft nauwelijks ziekengeld voor te financieren. Geen accountantsverklaring, in tegenstelling tot bijna alle andere verzekeraars. Dit scheelt werkgever enkele honderden guldens. Flexibel en administratief eenvoudig.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 18