Actiematerialen aangepast In de media Vermindering rekeningafschriften en Telebankieren °ppagmai6 Po itcMÜZW ¥t makkelijk Bedrijvenadviesgroep 17 De acties Vermindering rekeningafschriften en Telebankieren informeren klanten over het doelmatig omspringen met hun betalingsverkeer. Bij een aantal actiematerialen doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. Het gaat om de Rekening Coulant Courant, de brochure 'Van pin tot cash' en affiches. De nieuwsbrief Rekening Coulant Courant -met als een van de belangrijkste onder werpen 'Besparen op bank kosten'- is nu ook los bestel baar. Meer informatie over deze actie staat in Rabo Weekblad 7 (pagina 17) en het marktbe werkingspakket Besparen op bankkosten. Het artikelnummer van de nieuwsbrief is 80043, de prijs per exemplaar 2,50 en de minimum bestel- hoeveelheid 25 stuks. Prijzen uit brochure 'Van pin tot cash' Omdat de prijs van een betaalautomaat snel verandert, is het steeds duurder om de brochure 'Van pin tot cash' actueel te houden. ■J De prijstabel is er daarom uitgehaald. Die informatie staat De advertenties uit de agrari sche campagne prijken deze week in de vakbladen Boomkwekerij, Agrarisch Dagblad en Varkenshouderij (supplement van Boerderij). Voor elk blad is er een aparte advertentie gemaakt, afge stemd op de doelgroep. Ook de Rekening Coulant campagne is deze week in diverse vaktijdschriften terug te vinden. Voor Nieuwe Drogist, Drankendetail, Mix, Food Magazine en Karwei zijn speciale advertenties gemaakt, zodat de doelgroepen zich optimaal herkennen. B etaalautomaten vanaf mei in het pc-informa- tiesysteem en is dan op een inlegvel aan klanten mee te geven. Overigens staat de meest actuele prijsinformatie altijd op Mira-pagina ''5091#. Verder is de brochure onge wijzigd. De exemplaren die nu nog bij de banken liggen, zijn gewoon op te gebruiken (vanaf mei met het inlegvel). Banken die al nieuwe brochu res bestelden, krijgen de kers verse versie, zonder prijsta bel. Het artikelnummer is 8013, de prijs per exemplaar 6,50 en de minimum bestelhoeveelheid 10 stuks. Nieuwe affiches Drie affiches zijn ver nieuwd (tussen haakjes het artikelnummer): tele bankieren (8060), pinnen en chippen bij de supermarkt (8612) en het algemene affiche voor de Rekening Coulant (8025). Twee affiches zijn helemaal nieuw: valuta dagen (80128) en pinnen en chippen bij overige detailhan delszaken (80129). De prijs per exemplaar is 20, de minimum bestel hoeveelheid 3 stuks. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 17