Betaalautomaat en servicetarieven stuk goedkoper 16 I Relatiebeheer Voor wie er niet was: eind 1998 moet het aantal klanten dat internationale diensten afneemt zijn gestegen van 36 naar 38 procent. Concreet betekent dit jaarlijks 200 nieuwe klanten, die nu nog elders bankieren. In dezelfde periode moeten ook nog zo'n 250 bestaande zake lijke klanten per jaar worden gewonnen voor de internatio nale dienstverlening van de bank. Doelstellingen die alles zins haalbaar zijn, zeker gezien de groeiende internatio nalisering. Om die te bereiken, gaat de bank er hard tegenaan met op specifieke doelgroepen gerichte marktbewerkingsacti viteiten en een uitgekiende reclamecampagne. Het is allerminst de bedoeling dat de lokale banken nu omkomen in de acties. Daarom heeft het segment Relatiebeheer zich tot taak gesteld ervoor te zorgen dat banken er zo weinig mogelijk werk aan hebben. Het is, kortom, niet meer maar gerichter. Als eerste staat de dm-actie Eurobetaling op stapel. Zo'n tweehonderdtachtig banken schreven hiervoor in. Zij mailen in totaal zo'n 16.500 (potentiële) klanten. Deze maand ontvangen ze de pakketten. Banken die niet meedoen, maar hun klanten wel willen attenderen op de vernieuwde Eurobetaling, kunnen folders bestellen in Best. Het artikelnummer is 80049, de prijs 0,50 per stuk, de besteleenheid 25. Dit artikel is er één in een reeks over de internationale dienstverlening. Eerdere artikelen verschenen in de nummers 6, 8 en 11 van dit blad. In één van de volgende nummers meer over auto- dealing, doelgroepselectie, de rol van de buitenlandse kantoren en de meningen van de banken. Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 77 00 Bedrijvenadviesgroep Winkeliers die via de Rabobank een betaalautomaat aanschaffen, betalen sinds kort een stuk minder, zowel voor aanschaf als onderhoud. Uiteraard zijn ook de lokale banken goedkoper uit. Ze zijn hierover met een Mirabericht geïnformeerd, maar stellen toch nog regelmatig vragen over de exacte kosten van de automaat. Daarom nogmaals een overzicht van de kosten, exclusief BTW. Betaalautomatenleverancier CCV-systems brengt de maan delijkse servicekosten eens per jaar in rekening. Meer over deze service is te lezen in de speciale servicebij- lage bij de vernieuwde aan- vraagset (formulier 3309). Als een klant een Verifone 460 met Pay-O-Maat 3 wil, is het raadzaam eerst een offerte aan te vragen bij de leverancier. Het is namelijk mogelijk dat er extra technische voorzienin gen moeten worden getroffen. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004 Produkt (beatel) kostprijs Subsidie lokale Verkoopprijs Rabobank Rabobank klant VeriFone 460 met MiniPin ƒ1.405 210 1.195 VeriFone 460 met MiniPin in combina tie met de aanschaf van telebankieren 1.405 410 995 Installatiekosten (eenmalig) 290 290 Produkt (X-25, Datanet 1, CardNet) kostprijs Subsidie lokale Verkoopprijs Rabobank Rabobank klant VeriFone 460 met Pay-O-Maat 3 ƒ2.100 350 1.750 Installatiekosten (eenmalig) 350 350 Servicetarieven klanten Rabobank per maand per 36 maanden per 60 maanden All-in service ƒ19 (ƒ29) ƒ599 899) ƒ915 1395) Basis service 14 (ƒ19) ƒ441 (ƒ599) 673 915) Own risk service 450 - sinds 1 april, tussen haakjes de oude prijzen.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 16