Nieuwe video zet klanten aan het denken Breed inzetbaar en tijdloos ■^SSfcuifiS^ 14 Financiële Advisering Bedrijven, Ruud Weinans, heette iedereen welkom en stelde alle relatiebeheerders en financieel adviseurs aan de klanten voor. We hadden diverse ochtendbladen meege nomen. Dat werd erg gewaar deerd. Ook het ochtendjour naal van zeven uur hadden we op video bij ons. Aan boord was een mobiele telefoon, zodat iedereen bereikbaar was. Verder hadden we via de Future van Wegener-Tijl real- time koersinformatie beschik baar. Helaas werd dat wel eens gestoord. De collega's en ik droegen memoblocs op zak om aantekeningen en afspra ken te noteren. Onderweg kregen de mensen koffie met koek en bonbons. Om tien uur startte de rondleiding op de Effectenbeurs. Tussen de middag nuttigden de klanten in restaurant Schiller een luxe broodmaaltijd. Vervolgens reden we naar de Optiebeurs voor een rondleiding. Voor de gastheren van beide beurzen hadden we presentjes in de vorm van een fles Hoogeveens slokje. Dat viel goed in het Amsterdamse." Omzetverhoging Tijdens de terugreis gingen er hapjes en drankjes rond. De videoband 'Samen' lag binnen handbereik, maar er hing al zo'n gezellig saamho righeidsgevoel dat van draaien werd afgezien. Groenewold: "Met vijf adviseurs konden we de groep van begin tot eind prima begeleiden. Mijn collega's en ik ontferm den ons ieder over zo'n zes, zeven klanten. We hebben zorgvuldig gekeken welke mensen we met elkaar in contact brachten. Je kijkt dan naar zaken als: wat voor bedrijf heeft de klant, hoe oud is hij, wat voor type mens is het, etcetera. Want je moet wel zorgen dat het gezelschap bij elkaar past." Om zes uur 's avonds reed de bus Hoogeveen weer binnen. Ten afscheid kreeg iedereen een schrijfmap en voor de chauffeur was er een Hoogeveens slokje. "Op presentielijsten hebben we de mensen hun telefoon nummer laten invullen", zegt Groenewold. "Dat vergemak kelijkt de follow-up. De offi- Op de video vertellen een adjunct-directeur, een sales manager, een artsen-instruc teur, een ambulance-chauffeur en een samenwonend stel over hun toekomstig inkomen en hoe zij dat wel (of niet) hebben geregeld. De band duurt een dik kwartier. Alle gesprekken hebben een neutraal karakter, zodat het ciële groepsfoto gaan we als herinnering nog naar alle deel nemers sturen. We hebben veel positieve reacties gekre gen. Zelfs in de trant van: 'Als jullie mij zo onthalen, mag je best mijn beleggingen doen'. Op de dag zelf maakten we een kleine vijftien afspra- beeld van een voorlichtings video ontstaat. Herkenbare mensen -de oudste 59, de jongste 33- praten over her kenbare situaties. Of, zoals een financieel adviseur van een lokale bank zei: "Deze video bestrijkt precies onze doelgroep." De nuchtere monologen zetten klanten aan het denken. Wellicht krijgen ken. En in zo'n negen gevallen heeft dat inmiddels tot con crete omzetverhogingen geleid." Inlichtingen: Segment Financiële Advisering 040-2177007 zij daardoor behoefte aan toe lichting door een financieel adviseur. De band is niet aan tijd gebonden en dus lang te gebruiken. Een exemplaar kost 100, het bestelnummer is 980046. Inlichtingen: Segment Financiële Advisering 040-217 7007 Financiële Advisering 'Goed geregeld' heet de nieuwe videoband voor particulieren binnen het segment Financiële Advisering. De band is gemaakt voor het seminar 'Inkomen en vermogen in de toekomst', maar ook inzetbaar bij andere gelegenheden. Bijvoorbeeld op beeldschermen in de wacht- hoek van de bankhal en tijdens voorlichtingsavonden of beurzen voor klanten.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 14