Vinger aan de pols: ook bij u: 5 Aanmeldingsformulier Financiële Advisering 11 Vóór 18 april insturen S.v.p. een kopie zenden naar: Bedrijfsbureau RabobankAcademie T.a.v. mevrouw M.G. Louwers EZ B 43 Telefax: 040 -217 73 38 Voorletters en naam: Geboortedatum: Functie: Voor medewerkers lokale banken: Banknaam: Bankcode: Regio: Voor medewerkers van Rabobank Nederland en gelieerde instellingen: Instelling: Afdeling: Telefoon: Interne adrescode: Kostenplaats: Schrijft zich in voor: Studiebegeleiding Rabobankcursus Q Basiscursus Beleggen op 28 mei Q Beleggingsfondsen op 30 mei Handtekening deelnemer: Examentraining NIBE-cursus Sparen en beleggen op 15 mei Q Effectenbedrijf op 14 mei Q Beleggingsadvisering op 22 mei Handtekening directeur/afdelingshoofd: Datum Plaats: Per deelnemer s.v.p. één aanmeldingsformulier invullen. Financiële Advisering Bureau Forum uit Den Bosch is bezig met een doorlopend onderzoek naar de invulling van de segmentformule onder lokale banken. Hiervoor worden financieel adviseurs en commercieel maanden om medewerking managers FA regelmatig tele- vragen. fonisch benaderd. Geef uw ervaringen en menin- Voor zover dat nog niet is gen, want zij zijn zeer waarde- gebeurd, kunnen de onderzoe- vol bij de verdere realisatie kers ook u in de komende van de segmentgedachte. Inhoud: behandeling vragen deelnemers en er worden minimaal twee examens gemaakt en besproken. Datum: dinsdag 14 mei. Lokatie: Regiokantoor, Dordrecht. Examentraining NIBE- cursus Beleggingsadvisering Examen: maandagmiddag 3 juni. Duur: een dag. Inhoud: behandeling vragen deelnemers en er worden minimaal twee examens gemaakt en besproken. Datum: woensdag 22 mei. Lokatie: Regiokantoor, Dordrecht. Kosten: 275 Bij de examentrainingen voor de NIBE beleggingscursussen worden oude examens gebruikt. Tijdens de studie begeleidingen voor de Rabo bank beleggingscursussen worden géén examenvragen vrijgegeven. Wel gaan de docenten in op knelpunten en veel gemaakte fouten bij vorige examens. Een studiebegeleiding of examentraining kost 275 (inclusief lunch) en wordt doorbelast via het DDO- systeem van Rabofacet. De aanvangstijd is steeds 09.00 uur, de eindtijd 16.45 uur. Als een studiebegeleiding of examentraining niet doorgaat, krijgen de deelnemers uiteraard tijdig bericht. Inlichtingen: (inhoudelijk) Opleiding en Consultancy IRIS 030-2164649/21611 17 (organisatorisch) Bedrijfsbureau RabobankAcademie 040-2176682

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 11