Cliëntadviseurs missen de praktijk in Rabo Weekblad In de media Informatiebehoefte punt van aandacht Basisvoorzieningen 5 Sommige cliëntadviseurs denken met weemoed terug aan Baliescoop. Hun 'eigen' maand blad, met veel opleiding in de artikelen en tal van praktische tips, ging in september vorig jaar op in het Rabo Weekblad. Uiteindelijk bleef alleen de rubriek 'Volgende vraag graag' over uit de erfenis van het blad voor baliemedewerkers. En sinds vorige week is die rubriek zelfs niet meer exclusief voor het segment Basisvoorzieningen. De veranderingen hebben alles te maken met Visie '98. Yvonne Limburg van de Rabobank Uithoorn wil graag minder beleid en meer praktische informatie in het Rabo Weekblad. Zij is niet de enige. "Het Rabo Weekblad gaat vooral over beleid en niet over de praktijk", zegt Yvonne Limburg, medewerker geld handelingenbalie bij de Rabo bank Uithoorn. "Die kwam wèl nadrukkelijk aan de orde in Baliescoop. Daarom heb ik een voorkeur voor een aparte uitgave voor het segment Basisvoorzieningen." De cliënt adviseurs van de Rabobank Sassenheim missen vooral de produktinhoudelijke artikelen van Baliescoop. "Ons werk is toch geen ondergeschoven kindje geworden?", vragen zij zich bezorgd af. Over muren kijken Baliescoop fuseerde vorig jaar met de bladen Bank Bedrijfs voering en Klant Bank tot De eerste advertentie vooruit lopend op de nieuwe Rabo bank Studentencampagne 1996 komt deze week in de vernieuwde brochure Studiefinanciering te staan. Ook deze week: de radiocom mercial voor de campagne Lenen. Net als de vorige keer te horen op de zenders Radio 1 2 en 3, Jazzradio, Classic FM en Sky Radio. het Rabo Weekblad. Een blad met informatie van, over en voor de vijf segmenten en katernen voor Bedrijfsvoering en Management. Doordat alle Rabobank-informatie nu is gebundeld, kunnen medewer kers makkelijker over de 'muren' van hun eigen segment of aandachtsgebied kijken. Niet onbelangrijk, omdat een geïntegreerde benadering van de totale markt de belang rijkste doelstelling is van Visie '98. Herkenning Charlotte Geers was jarenlang 'het gezicht' achter Baliescoop. Zij inventariseerde onder meer de informatiebehoefte bij baliemedewerkers en schreef alle artikelen. Nu maakt zij deel uit van het redactieteam van Rabo Weekblad. "Alle informatie in één blad is vanuit Visie '98 gezien een goede zaak. Maar ik herken de kritiek van de cliëntadvi seurs op het Rabo Weekblad. Zij willen weten wat er in de praktijk gebeurt en hoe ze opgedane kennis kunnen onderhouden. Dat zijn zaken die uitgebreid in Baliescoop stonden en lezers konden daarmee hun adviesvaardig heid verbeteren. Die prakti sche informatie is de laatste tijd wat weinig aan bod geko men in het Rabo Weekblad. Als redactie willen we daar weer meer aandacht aan besteden. Verder sluizen we de reacties van de cliëntadviseurs ook door naar het segment Basisvoorzieningen van Rabobank Nederland, één van onze informatieleveranciers." Verzwaard "Absoluut geen ondergescho ven kindje", zegt Cees van Tiggelen, segmentmanager Basisvoorzieningen van Rabobank Nederland, over het werk van cliëntadviseurs. "Hun taken en verantwoorde lijkheden worden door Visie '98 een stuk zwaarder. Dat realiseren we ons bij Basisvoorzieningen heel goed. We zullen onze informatie stroom naar de banken daar om kritisch bekijken. Een hulp daarbij is de Bankenmonitor Basisvoorzieningen, die bin nenkort van start gaat. Dat is een doorlopend marktonder zoek bij lokale banken. We willen daarmee niet alleen op de hoogte blijven van de invoering van Visie '98, maar ook te weten komen aan wat voor informatie medewerkers van het segment Basisvoor zieningen behoefte hebben. Met de uitkomsten zullen we zeker wat gaan doen. We houden uiteraard ook rekening met de reacties van medewerkers op het verdwij nen van Baliescoop." Rabobank

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 5