Bedrijvenadviesgroep 17 niet deel te nemen aan deze actie, wil het segment Bedrijven adviesgroep graag weten wat daarvan de reden is. Het is de bedoeling dat deze actie leidt tot een win-win situatie voor zowel de klant als de bank. Doelstellingen De klant krijgt een hoger ren dement op zijn vermogen. De bank behoudt toever trouwde middelen, toucheert een extra rentemarge van 0,20 procent bij transformatie, kan spaartegoeden aantrekken die nu nog elders zijn onderge bracht en toont innovatieve oplossingen in huis te hebben voor een alledaags probleem. Het segment Bedrijven adviesgroep rekent op een spontane respons van 5 procent, die toeneemt van 6 tot 10 procent bij een telefo nische follow up. Naar aan leiding daarvan zal naar verwachting zo'n 35 tot 40 procent uiteindelijk deelnemen. Uitbesteden telefonische follow up Het is mogelijk de telefonische follow-up uit te besteden, waardoor de bedrijven- adviseur zich volledig kan oriënteren op de verkoop gesprekken. Het segment schakelt daarvoor een extern telemarketingbureau in en coördineert dit. Uit onlangs gevoerde proefacties met zo'n bureau blijkt namelijk dat meer dan de helft van de benaderde klanten bereid is een afspraak met de bank te maken. Om deze relatief nieuwe aanpak goed te beheersen, kunnen maximaal vijftig banken gebruik maken van het externe telemarketing bureau. Voor de overige banken bevat het marktbewer kingspakket een telefoon script. De ins en outs van deze actie staan in het marktbewerkings pakket. Alle banken ontvan gen in week 19 een exem plaar. Inschrijfformulier voor de dm-actie Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen Sluitingsdatum: 12 april 1996 S.v.p. een kopie zenden aan: Rabobank Nederland Segment Bedrijvenadviesgroep Verkoopondersteuning EN-305 Fax: 040 - 217 73 33 Banknaam Bankcode Telefoonnummer: Contactpersoon Doet niet mee aan de actie en heeft daarvoor de volgende redenen: G Doet wel mee aan de actie, verleent goedkeuring voor het raadplegen van klantgegevens en gaat akkoord met doorbelasting. De volgende cliëntlocaties dienen te worden uitgesloten: (max. 5 locaties) Direct mail Doet mee aan de centrale mailing door Rabobank Nederland. G Doet niet mee aan de centrale mailing, maar verstuurt zelf de mailing. Telefonische follow-up G Wil telefonische follow-up door extern telemarketingbureau. Q Verricht zelf de telefonische follow-up. Handtekening Datum Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 70 04

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 17