'Het is vooral people's business' Acquisitie in de praktijk Tips acquisitie Relatiebeheer I 13 Op een ondernemer afstappen, die bankiert bij de concurrent. Hem er ook nog van te weten overtuigen dat de Rabobank hem veel -zo niet meer- te bieden heeft. Hoe doe je dat? En wat moet je beslist niet doen? Een gesprek met Rita Hornman, accountmanager pur sang, wiens grootste uitdaging de vreemdeling aan de overzijde van de tafel is. Carl Wischhoff (1), Rita Hornman (m) en Alpbons Kurstjens (r) van het regionale team van het Segment Relatiebeheer: "Er is niets wat ons in de weg staat, actief nieuwe klanten te werven. 'ik kan me voorstellen dat het doodeng lijkt om de telefoon te pakken en vervolgens aan een wildvreemde te vertellen dat de Rabobank hem wat te hieden heeft. Dat vereist een flinke dosis zelfvertrouwen." Accountmanager Rita Hornman van het regionale team van het Segment Relatiebeheer, dat is belast met de acquisitie van middel grote bedrijven, hakt dagelijks met dat bijltje maar vindt het desondanks iedere keer weer even spannend. Dat neemt niet weg dat ze er stellig van overtuigd is dat de persoon lijke aanpak -dus telefonisch- de beste binnenkomer is. "Een brief zegt niets. Die ver dwijnt in de prullenbak of ligt in het gunstigste geval een tijd op een bureau. Het onderne mende, pro-actieve, stellen ondernemers veel meer op prijs, dan welke wervende tekst ook. Het eerste contact is het belangrijkste. Daarmee vestig je je naam als account manager en als bank. Als dat contact niet goed verloopt, duurt het lang voordat dat weer is rechtgezet." Stille omgeving Tijdens het eerste telefoonge sprek zondert ze zich steevast af in een rustige ruimte. "Het eerste contact vereist absolute concentratie en heel goed luisteren, om adequaat te kunnen reageren op wat de ondernemer vertelt. Ik geef dan zelf nog niet zoveel infor matie, stip alleen wat high- lights aan en ga slechts kort in op wat wij hem kunnen bieden. In een aantal gevallen kun je direct een afspraak maken, maar het gebeurt ook dat hij een aantal redenen heeft waarom hij in eerste instantie geen afspraak wil. Die probeer ik met goede argumenten te ontkrachten. Van tevoren heb ik al -op grond van informatie die ik over hem heb- een goed beeld van de onderneming. In dat eerste telefoongesprek probeer ik aanknopingspunten te vinden om een afspraak te maken en de Rabobank aan hem voor te stellen. Uiteraard geef ik ook de reden waarom wij interesse in hem en zijn bedrijf hebben. Hornman en haar collega's bereiden zich terdege voor op het eerste telefoongesprek. Ze weten waar de ondernemer bankiert, beschikken over informatie van Dun Brad- street, en hebben uitgezocht of hij al eens zaken heeft gedaan met de Rabobank of een gelieerde instelling. Als de ondernemer geen afspraak wil maken, vragen ze of ze later een keer opnieuw mogen bellen. "Dat doen we ook. Het feit dat wij hem niet vergeten zijn, is een pluspunt. We tonen ermee oprecht belangstelling te hebben voor hem en zijn bedrijf." Een af spraak wil niet zeggen dat de ondernemer met open armen zit te wachten. Persoonlijk, telefonisch eerste contact Tijdens telefoongesprek alleen highlights aanstippen Aansturen op een afspraak Detailinformatie later uitzoeken Eventueel beginnen met eenvoudige producten Toezeggingen in korte tijd honoreren Zelf opnieuw contact opnemen

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 13