Creatieve vondsten gevraagd Verzekeringen in het hypotheekgesprek Cross selling 3 Kans op verwenweekend 6 Eigen Huis Het segment Eigen Huis van Rabobank Nederland roept alle banken op, hun zelfgemaakte materiaal voor de Infodag Wonen op te sturen. De communicatie rondom deze dag kan daarmee in de toekomst verder worden geoptimaliseerd. Op veel lokale banken is de voorbereiding op de Infodag Wonen van 30 maart al in volle gang. Naast de door Rabobank Nederland gecoördineerde landelijke campagne vervaardigt een aantal banken ook reclame materiaal voor lokaal gebruik. Deze communicatieve uitin gen, vaak van hoge kwaliteit, bestaan bijvoorbeeld uit folders, kranten, advertenties en brochures. Het segment Eigen Huis van Rabobank Nederland wil graag in het bezit komen van dit materiaal. Want, zo meent het segment, leren van elkaar betekent ook dat van de cre atieve ideëen van lokale banken kan worden geleerd. Banken die materiaal hebben ontwikkeld en dat willen opsturen naar Rabobank Nederland kunnen hun cre atieve vondsten via de interne post verzenden. Het adres luidt: Rabobank Nederland, segment Eigen Huis, ter atten tie van Rob Luters, adrescode EZ 157. Inlichtingen: Segment Eigen Huis 040-217 7691 Eigen Huis Veel hypotheekverkopende medewerkers zien er tegen op om het over verzekeringen te hebben tijdens een adviesgesprek. Ze vinden het vaak te moeilijk, terwijl ook de risico's van heel andere aard zijn dan de vertrouwde financieringsrisico's. De segmentformule van Eigen Huis houdt in, dat tijdens één gesprek alle woondiensten worden geadviseerd en ver kocht. Dat betekent dat de hypotheekadviseur de klant pas compleet bedient -en hij uit de KANS haalt wat er in zit- als hij verzekeringen in één adem verbindt aan zijn hypotheekadvies. Deskundig In het adviesgesprek concen treert een ervaren hypotheek verkoper zich eerst op de financiering. Hij inventariseert wat de klant wil. Om welke woning gaat het? Hoeveel kost dat huis? Welke kosten komen er nog bij? Wil de potentiële koper nog iets ver anderen of verbouwen? Over hoeveel eigen geld beschikt hij En wat zijn de inkomsten? Via de juiste vragen krijgt hij alle informa tie die nodig is om een goed hypotheekvoorstel te doen. In de volgende fase zoekt hij samen met de klant een oplos sing voor diens vragen. Als de adviseur op dat moment niet over schadeverzekeringen begint, is de kans groot dat de klant iets 'mist'. Andere par tijen hebben immers wél scha deverzekeringen met hem besproken. Is de Rabobank dan minder compleet? Als een hypotheekadviseur op het terrein van financieringen kwaliteit heeft te bieden, en hij weet het vertrouwen van de klant te winnen, dan moet hij ook de overige woondien sten kunnen verkopen. Wie deskundig is op één kern terrein van het bankiersvak, kan zonder schroom een ver want dienstenpakket aan de orde stellen. Voor een eventu eel tekort aan productkennis zijn cursussen ontwikkeld. Ervaringen Marja Harrijvan, relatiebe heerder Particulieren van de Rabobank Koggenland- Medemblik heeft goede erva- In het marktbewerkingspakket van de Infodag Wonen heeft Interpolis een incentive programma geïntroduceerd. De hypotheekadviseurs, die het hoogste aantal verzekerin gen afzetten ten opzichte van het aantal adviesgesprekken, maken kans op een schitterend verwenweekend op het exclusieve landgoed Lauswolt in Beesterzwaag (Friesland). Via PRISMA wordt geregistreerd wie de beste resultaten heeft geboekt. De actie loopt vanaf de Infodag Wonen tot en met eind juni. Samen met de terugkoppeling van de resultaten van de Infodag Wonen wordt ook de cross- selling ratio berekend. ringen met cross-selling. "We hebben regelmatig gesprekken met potentiële klanten die een andere woning gaan kopen", vertelt ze. "Vaak komen ze al lang van te voren voor een eerste gesprek om te zien wat er al dan niet mogelijk is. Zij gaan de grootste uitgave van hun leven doen, met alle risico's van dien. Bij de bouw van een huis is een geschil met archi tect of aannemer helemaal niet ondenkbaar. Ook bij een bestaande woning kunnen er problemen ontstaan met de vorige eigenaar. Vaak wordt de inboedel vernieuwd, en ook hier kan van alles niet in orde zijn. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden." Rechtsbijstand Daarom geeft Harrijvan een tip: "Adviseer klanten die een andere woning gaan kopen direct een rechtsbijstands- verzekering af te sluiten. Daarmee krijg je een binding

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 6