Groen licht voor FRIS De nieuwe manier van bestellen 18 Bedrijfsvoering Het traditionele bestellen via MIRA verdwijnt. Het nieuwe bestelsysteem FRIS vervangt MIRA en biedt een groot aantal voordelen voor de lokale banken. De uitlevering start in week 11 Daarvoor hebben de proefbanken op 1 maart het groene licht gegeven. Iedere bank zal FRIS kosteloos ontvangen. In januari '95 werd de basis gelegd voor FRIS met een enquête, twee klankbord sessies met in totaal vijftig banken, een test in Rabo- facet's Bruikbaarheidslabora torium en alle andere gebrui kelijke tests. In de afgelopen maand is FRIS uitgebreid getest door elf proefbanken, die nog enkele verbeteringen hebben aangegeven. Deze zijn zo veel mogelijk verwerkt in de huidige versie, waarmee u straks gaat kennismaken. Het nieuwe bestelsysteem moet, naast een breder assorti ment en snellere levertijden, bijdragen aan een totale kwaliteitsverbetering. Nieuwe mogelijkheden Banken kunnen met FRIS nogal wat veranderen. Met FRIS is het bijvoorbeeld mogelijk goe deren voor te laten verpakken op verschillende pakket niveaus. Veel banken zullen kiezen voor het verpakken per kantoor, maar verpakken op segment- of afdelingsniveau is ook mogelijk. Het voordeel daarvan is dat de goederen als ze op het hoofdkantoor zijn aangekomen, rechtstreeks door kunnen naar het juiste afleveradres. De allereerste bestelling via FRIS kwam op 11 januari binnen vanuit Rotterdam. Ron Hersman, eerste medewerker Interne Dienstverlening van de Rabo bank Rotterdam, is enthou siast over de nieuwe manier van bestellen én de aflevering: "Het is een hele verbetering. Alle medewerkers van de bank zijn onze klanten en we kunnen ze nu dankzij FRIS veel sneller bedienen. Alles komt precies afgeteld en ingepakt per locatie bij ons binnen. De handling is daardoor veel eenvoudiger geworden." Minder voorraad, lagere kosten De korte levertijd van drie werkdagen maakt het, in com binatie met voorverpakken op verschillende pakketniveaus, mogelijk om de voorraden op de banken verder terug te dringen. Daardoor kan flink op de kosten worden bespaard. Ook bespaart FRIS op de administratieve afhan deling van bestellingen. De bestellingen worden meteen op de juiste kostenplaats geboekt. De banken kunnen dat zelf instellen. FRIS infor meert de banken ook volledig over de status van alle bestel lingen. Hersman vertelt: "We hoeven nu niet meer naar de Klanten service in Best te bellen om te vragen waar een bestelling blijft. Je kunt precies zien hoever het staat met de bestel ling, vanaf het moment dat je de bestelling verzendt tot en met de ontvangst." Daarnaast helpt FRIS ook om de goederenstroom beter te controleren. De bestellingen kunnen ingeboekt worden en aan het eind van de maand controleert FRIS meteen de leveringen aan de hand van de factuur. Deze handelingen worden nu vaak handmatig verricht. De maandelijkse nota komt ook elektronisch. In Visie '98 zijn de segmenten verantwoordelijk voor de opbrengsten èn de kosten. Proefbanken gaan er FRIS tegenaan. FRIS rekent de kosten meteen toe aan de besteller. FRIS kan zo het management van de nodige informatie voorzien. Hersman voegt daar nog aan toe: "FRIS is snel, bespaart kosten en tijd en is bovendien actueel. Nieuwe artikelnum mers staan er meteen in en ook wordt direct aangegeven welke artikelen vervallen zijn. Je kunt er van op aan, dat het up-to-date is." Nieuwe modules Fysieke Distributie werkt op dit moment aan een voorraad- beheermodule, die als optie gebruikt kan worden bij FRIS. De bedoeling is de voorraden steeds verder terug te dringen. Veel banken hebben aangege ven daarvoor hun voorraden beter te willen registreren. Met de bestaande versie van FRIS kunnen de voorraden al sterk verminderen. Voorraadbeheer is dan ook bedoeld voor een beperkt aantal essentiële artikelen en om maximaal gebruik te maken van de centrale voor raad bij Rabofacet. De korte levertijden zorgen ervoor dat de banken de artikelen snel in huis hebben. Binnenkort ontvangt u een enquête waarmee het gebruik van FRIS wordt getoetst, zodat de volgende versies weer goed aansluiten op de dage lijkse praktijk. Het grote aantal reacties op de vorige enquête heeft deze versie van FRIS in belangrijke mate gestalte gegeven. In het derde kwartaal van dit jaar moet de module voorraadbeheer klaar zijn en dan zal iedere bank ook FRIS 1.1 kosteloos ont vangen. Inlichtingen: Rabofacet Klantenservice Best 040-21955 55

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 18