'Houden we er nog wat aan over?' Lagere tarieven buitenlands betalingsverkeer uoo Uitgestelde acties Enkele cijfers 0,00 7,00 3,00 12 I Relatiebeheer In een aantal andere sectoren zijn de economische vooruit zichten wat minder rooskleu rig dan aanvankelijk gedacht. Tegenvallende investeringen in de akkerbouw bieden minder kans op het verhogen van de afzet van debetproducten. Ook staan de rendementen in de automobielbranche stevig onder druk. Mede daardoor zal het aantal dealers waar schijnlijk afnemen. In beide branches zijn acties daarom voor onbepaalde tijd uitge steld. Tevens wordt de in het marktbewerkingsplan opgeno men actie voor de Horeca Recreatie opnieuw bekeken. Sector Paragraaf in Marktbewerkingsplan Agrarisch Akkerbouw 5.2 Agrarische accountants 5.4 Handel, Industrie en Dienstverlening Groothandel 5.2.2 Metaal- en Elektrotechnische Industrie 5.2.3 Horeca Recreatie 5.2.6 Automotive 5.2.7 4 Aanpassing marktbewerkingspakket teit is de introductie van de aangekondigde seminars voor agrarische accountants. Het geautomatiseerde systeem om informatie van de accoun tant op een makkelijke manier te integreren in de standaard rapportage van de Rabobank, is nog in ontwikkeling. Dit zou namelijk het thema zijn van de seminars. Dit jaar heeft de internatio nale dienstverlening een hogere prioriteit. Een andere, uitgestelde, activi- inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 77 00 Relatiebeheer Van oudsher staat de Rabobankorganisatie niet bekend als een internationaal actieve en toonaangevende bank. Om daar verandering in te brengen, maar ook om de rentabiliteit van het buitenlands betalingsverkeer te verbeteren, heeft Rabobank Nederland de tarieven voor buitenlandse betalingen verlaagd. De bank is sindsdien goedkoper dan de concurrent. Menige lokale bank vraagt zich nu af, of ze er nog wat aan overhouden. Het buitenlands betalingsver- nomen. Ook is de efficiency bedroeg de productrentabili- deze ratio in 1997 toenemen keer -en dan met name blanco aanzienlijk verbeterd. teit zo'n 25 miljoen, bij een tot 2,2. En dat is ruim boven betalingen en cheques- is de Dat maakt deze tak van dienst baten/lasten ratio van 1,4. de interne norm van 1,6. afgelopen jaren gestaag toege- zeer rendabel. Vorig jaar Bij ongewijzigde tarieven zou Voor Rabobank Nederland was dit één van de redenen om de tarieven te verlagen. Daardoor daalt weliswaar de rentabiliteit, maar beschikt de Rabobank wel over een con currerend en aantrekkelijk product. Overigens zijn de kosten van Rabobank Nederland ook ver laagd, evenals de operationele kosten van de lokale bank. Over de tariefsverlaging is eveneens een circulaire verschenen: 65/162. Inlichtingen: Girale Betaaldiensten Buitenland 030-2161040 Doorbelasting Operationele Klanttarief Marge lokale kosten"' Eurobetalingen Inkomend 3,00 0,00 4,00 Uitgaand elektronisch 4,00 Uitgaand handmatig 4,00 3,50 10,00 2,50 Normale betalingen Inkomend 5,00 0,00 25,00" 20,00 Uitgaand elektronisch 6,00 0,00 25,00 19,00 Uitgaand handmatig 6,00 4,00 27,50 17,50 Geschatte, gemiddelde kosten van data-entry. Andere kosten niet inbegrepen. Geschatte gemiddelde provisie.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 12