HltkenTRTl'VGop%/ftr - fep -"^§5 S§ê§5-§r /r Ir Informatiebijeenkomst HEAO-CE in Utrecht Chipknip kan thuis opgeladen ^So/rs i0"*a/ v •"""ftte e" tro, te"* SSttSS** Gv*n C°/7C| fe' l'8e Hire, r •te* V te'" vz&iï- te"' ter*/, Sïte - Management 3 vond dat de ontwikkelingen niet snel genoeg gingen en dat niet alle functies erop konden. Maar de bancaire chipknip kan alles. Hij krijgt de nodige commerciële functies, zoals spaarprogramma's als Airmiles of spaarzegels, maar ook de strippenkaart en toegangscontrole. We willen voorkomen dat de consument te veel kaarten bij zich draagt. Liefst één of twee kaarten in zijn portemonnee, waarmee hij alles kan. Een versnippering van transactie-moge lijkheden over meer dere kaarten betekent I dat de gemiddelde transactiekosten omhooggaan. Want op iedere card zit een chip, en per card kost het pro moten, personaliseren en beheren al gauw zo'n 20 a 25 gulden. Niemand is ermee gediend dat die kosten worden opgejaagd." VERVOLG VAN PAGINA 1 Zo wordt het in de toekomit ook mogelijk om via de chipknip te ipe- cen, bij voorbeeld voor Airmilw (ABN Amro) of voor de museum*jaarkaart (Rabobank). Prast sluit niet uit dat verschillende uitgevers de chipknip gratis 2u#en aanbieden. De rekenjr «por de betalingen: i te doen. Als de chipknip een succes wordt lullen de kosten van de kaart lager worden. De kans dat de chipknip een succes wordt, is boven dien groter geworden, nu het aantal toepassingen toeneemt. De verwach ting is dit de consument vooral geïn teresseerd is in een chr' mee hij zijd» staat het bedrijf voor de vraag of telefooncellen geschikt moeten wor den gemaakt voor beulingen met een chipknip van de concurrent Interpay verwacht dat er eind gendjaarali5 w eéiJJ_ i ■*nt i tip i steeds i ■fiiec f ren <V"» r-s 'b* pWceldineen^ .acbtss' «iUen® ;ini<lovetde eUsWetdrie, .^ticotnen. suinenl^ an t allemaal w hten. alik®1*ÏVenbeetie do^^e alhï: L *un. ^>UVVt «in Inlichtingen Cards en Chartale Betaaldiensten 040-2176041 e fondsen*1^ /Sügtet. V">°"e:°Heils-.'r 'van hellef; Management In het artikel 'HEAO-CE opleidingen krijgen themati sche opzet' van vorige week was sprake van informatie bijeenkomsten, onder meer in Utrecht. Het kader op pagina 3 met de plaatsen en data van de informatiebijeenkomsten, vermeldde deze lokatie echter niet. Daarom nogmaals het kader, deze keer volledig Breda maandag 25 maart Rotterdam dinsdag 26 maart Utrecht dinsdag 26 maart Zwolle dinsdag 26 maart Groningen woensdag 27 maart Eindhoven woensdag 27 maart Arnhem woensdag 27 maart Alkmaar donderdag 28 maart

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 3